Om varje klubb i Allsvenskan och Superettan, via sina samhällsengagemang, får in tre unga människor på arbetsmarknaden vardera uppgår det ekonomiska värdet till 57 miljoner kronor i samhällsbesparingar – årligen. Det framgår av en ny studie kallad ”Fotbollsplanen mitt byn”. Studien är framtagen av bland andra Sveriges ledande nationalekonom Ingvar Nilsson på uppdrag av Svensk Elitfotboll. I rapporten framgår det också att Sveriges kommuner vinner stort på elitfotbollens hållbarhetsarbete vid sidan av planen.

– Bara den samhällsekonomiska effekten från elitklubbarnas engagemang i arbetsmarknadsfrågor uppgår till 1,2 miljarder kronor enligt våra beräkningar. Vi har dessutom vidtagit en rejäl försiktighetsprincip i vår kalkyl, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom. 

Studien bygger på fyra klubbar i detalj
I rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”, som offentliggörs idag, har Jesse Kemppinen, Eva Nilsson Lundmark och, Ingvar Nilsson, gått igenom IF Elfsborgs, IFK Göteborgs, Hammarby Fotbolls och Malmö FF:s hållbarhetsarbeten i detalj för att ta reda på elitfotbollens reella samhällseffekter. 

– Fotbollen inkluderar människor i samhället på ett sätt som många andra inte klarar av. Samtidigt saknas ett gemensamt rapporteringssystem för elitklubbarnas samhällsinsatser och ett första steg i att ta fram ett sådant system är rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”, säger Beatrice Clarke, ansvarig för samhällsnytta och samhällsengagemang på Svensk Elitfotboll. 

Elitfotbollens betydelse för integrationen och arbetsmarknadsfrågor är värd miljarder 
De 32 klubbarna inom Svensk Elitfotboll (Allsvenskan och Superettan) genomför varje år ett stort antal insatser av samhällspåverkande natur. Initiativen är omfattande och spänner över fler olika områden men berör främst frågor inom integration, sysselsättning och hälsa. 

– Fotbollen är det nya folkhemmet och tittar vi bara på de samhällsekonomiska effekterna elitklubbarna bidrar med i arbetsmarknadsfrågor inser man att fotbollen fungerar som en katalysator mellan staten, företagen och kommunerna. Elitklubbarnas uppgift är inte att lösa arbetslösheten eller integrationen men tack vare deras nätverk och attraktionskraft når de personer som många andra aktörer inte når. Det är en kraft staten och kommunerna bör ta tillvara på, menar Beatrice Clarke.

Kommunerna de stora vinnarna – framför allt i arbetsmarknadsfrågor 
Den samhällsekonomiska effekten av elitklubbarnas engagemang i arbetsmarknadsfrågor uppgår till 1,2 miljarder kronor, fördelat över tid och på olika aktörer, och enligt studien uppgår kommunernas besparing till 247 miljoner kronor. Vinsterna ligger dels i minskade försörjningskostnader och är dels kopplade till andra insatser för målgruppen. 

Malmö FF är ett bra exempel på hur man som fotbollsklubb jobbar tillsammans med staden och kommunen. Deras arbetsmarknadsinsatser har sparat kommunen 48 miljoner årligen hittills. 

Exempel på arbetsmarknadsinsatser från elitklubbarna och de samhällsekonomiska effekterna av ett års arbete: 
IF Elfsborg 
Ett initiativ, av IF Elfsborgs flera olika initiativ under samlingsnamnet Vi Tillsammans, är ”Jobb Tillsammans” där klubben agerar brobyggare mellan arbetssökande och företag i klubbens nätverk. Det långsiktiga samhällsekonomiska värdet av denna insats för ett år* uppgår vid mättillfället till 92,3 miljoner kronor – där kommunvinsten uppgår till 13,7 miljoner kronor. IF Elfsborg började jobba med Jobb Tillsammans 2014.

Hammarby Fotboll 
”Samhällsmatchen” är Hammarby Fotbolls samlingsnamn för klubbens insatser i samhället, där klubben bedriver ett integrationsprogram för asylsökande, sommarjobbsmässor, gåfotboll, spontanfotboll och fotbollsmatcher mellan blåljuspersonal och ungdomar. Klubben arrangerar även karriärdagar där arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden matchas ihop med klubbens företagsnätverk. Det långsiktiga samhällsekonomiska värdet av denna insats för ett år** uppgick till 22 miljoner kronor – där kommunvinsten uppgår vid mättillfället till 3,9 miljoner kronor. Hammarby IF startade sitt sociala hållbarhetsprojekt Samhällsmatchen hösten 2018.

IFK Göteborg
En av IFK Göteborgs många olika satsningar i ”IFK i Samhället” är det som kallas Cruyff Court, vilket handlar om att på ett medvetet sätt föra in fotbollen i ungas liv i utsatta områden. Det högre syftet med denna insats är att få unga att prioritera skolan och således klara av skolgången för att på sikt komma in i arbetslivet. Det långsiktiga samhällsekonomiska värdet av denna insats för ett år*** uppgick vid mättillfället till 34,6 miljoner kronor** – där kommunvinsten uppgår till 10,2 miljoner kronor. IFK Göteborg anlade sin första Cruyff Court 2018.

Malmö FF
Malmö FF:s samlingsnamn för klubbens insatser i samhället kallas ”Malmö FF i Samhället” – där klubben bedriver flera olika initiativ inom områdena hälsa, sysselsättning och integration. Ett mycket framgångsrikt, och långsiktigt initiativ, är karriärakademierna som matchar ihop arbetssökande, som står långt ifrån arbetsmarknaden, med klubbens företagsnätverk. Det långsiktiga samhällsekonomiska värdet av denna insats för ett år**** uppgick vid mättillfället till 248 miljoner kronor – där kommunvinsten uppgår till 48,7 miljoner kronor. Malmö FF började jobba med Karriärdagar 2014.

Fotnoter – ”Fotbollsplanen mitt i byn”
*För detaljerad information se sid. 67 i rapporten 
**För detaljerad information se sid. 70 i rapporten 
***För detaljerad information se sid. 65 i rapporten 
****För detaljerad information se sid. 69 i rapporten 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Beatrice Clarke, Ansvarig för samhällsnytta och samhällsengagemang på Svensk Elitfotboll
beatrice.clarke@svenskelitfotboll.se