De nationella serierna P17- och P19-Allsvenskan påverkas inte av onsdagens besked från FHM att tillåta seriespel för ungdomar. Seriestarten är uppskjuten till den 12-13 maj och beredskap finns att skjuta starten ytterligare om så krävs.

Gårdagens besked att tillåta seriespel för barn och ungdom igen är med reservation att det gäller lokala matcher med ett begränsat resande. Vilket inte är applicerbart på de allsvenska serierna där inte alla matcher är lokala. Däremot kan lagen i dessa serier spela träningsmatcher.

Seriestarten för de aktuella serierna har sedan tidigare skjutits upp en gång, till 12-13 maj.

SvFF:s tävlingskommitté har idag beslutat att om inte lättnader i restriktionerna har meddelats senast den 6 maj kommer seriestarten att skjutas upp ytterligare, till 22-23 maj.

Om lättnader inte har meddelats per den 12 maj skjuts seriestarten i nästa steg fram till den 5-6 juni.

SvFF:s tävlingsavdelning har också getts i uppdrag att utreda ev andra konsekvenser för tävlingarna om restriktionerna kvarstår, med avrapportering till tävlingskommittén i mitten av maj.