SvFF:s Förbundsstyrelse har fattat beslut kring slutförandet av Svenska Cupen herrar, som planeras att återupptas med kvartsfinaler den 1 juni. Beslutet är i linje med de intentioner som Svensk Elitfotboll (SEF) kommunicerat i frågan efter samråd med de deltagande föreningarna.

SvFF skriver så här:
”När det gäller fullföljandet av tävlingen med semifinaler och final finns två alternativ. I första hand ska semifinaler och final spelas i juli, i andra hand semifinaler 5 juni och final 9 juni.
Vilket av alternativen som kommer att realiseras beror på vad som kommer att kommuniceras från UEFA gällande tillgängliga speldatum. Ett sådant besked väntas först den 27 maj, varför Förbundsstyrelsen i sitt beslut angett att slutgiltigt avgörande om de ovan angivna alternativen kommer att tas senast den 28 maj.

Likt övriga beslut i tävlingsfrågor som tagits av Förbundsstyrelsen och andra organ den senaste tiden kan även det nu kommunicerade beslutet komma att omprövas om samhällsutvecklingen så kräver.”

Sedan tidigare har Svensk Elitfotboll och klubbarna sagt att de kommer att följa myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i publikfrågan. Förhoppningen är att kunna spela Svenska Cupen med publik men man förbereder för tre olika scenarier.

  1. Matcher med publik
  2. Matcher med reducerad publik
  3. Matcher utan publik

I mitten av maj kommer Svensk Elitfotboll i dialog med klubbarna, Svenska Fotbollförbundet och Folkhälsomyndigehten att bestämma vilket scenario som är genomförbart.