49 klubbar har anmält sig till årets certifiering, som uppgraderats för att ta svensk fotboll till högre höjder. För en del av dessa föreningar väntar nu kompletteringar, medan andra kan fokusera helt på att förbereda den dokumentation som ska laddas upp under våren.
– Starten har varit positiv, konstaterar Thomas Hasselgren, akademiutvecklare på Svensk Elitfotboll.

Nya “Certifiering 2.0” gör entré inom svensk fotboll under 2022, vilket naturligtvis innebär förändrade krav på elitklubbarnas akademier. Skalan har höjts från fem till sju stjärnor, och processen har också delats upp i olika faser under årets gång.

Sista anmälningsdagen för att kunna bli certifierad var den 31 januari, och till det datumet hade 49 klubbar hunnit göra så – utöver de 32 SEF-medlemmarna även 17 föreningar från Ettan. 
– Ungefär en tredjedel har klarat av alla kriterier direkt. Hos andra saknas dokument eller styrelseprotokoll från året, eller så har dokumentationen inte varit tillräckligt bra. De har till 31 mars på sig att lösa det, och starten har ändå varit positiv. Det känns som att akademierna kommit närmare styrelserummet, vilket var ett av målen eftersom det är först då man kan påverka ordentligt. I några klubbar har man också anställt fler, vilket var ett annat mål för att skapa bättre kvalité över tid och professionalisera akademierna, säger Thomas Hasselgren.

I anmälan fick klubbarna ange en önskad nivå i form av antalet stjärnor.
– De flesta allsvenska klubbarna har sökt tre, fyra eller fem, och i Superettan ligger siffran på två till fyra. I ettan är det en till två. Det är vad de själva tror är rimligt.

Har klubbarna bra självinsikt tycker du?
– Några har det, medan andra har fått korrigera sin önskan efteråt sett till att det är för tufft att uppfylla de specifika grundkraven för sökt nivå. Det är viktigt att klubbarna är realistiska i sin förväntan kring vilken nivå man faktiskt ligger på, så att vår uppgift snarare blir att försöka hjälpa klubbarna genom att berätta vad som krävs för att komma upp på den aktuella nivån, svarar Hasselgren.

Senast den 31 maj ska sedan den första delen av certifieringens dokumentation vara uppladdad på Unicoach-plattformen. Det handlar exempelvis om klubbarnas spelarutbildningsplaner, spelsätt, träningsprocessen, mallar till utvecklingssamtal och annat som ofta är konstant under en säsong. 

Senare under året genomförs certifieringsbesök över två dagar hos samtliga klubbar. Den 1 november är sedan sista datumet för att ladda upp den avslutande delen av certifieringen, och runt årsskiftet kommer det slutgiltiga resultatet.