En sammanställning har gjorts av det ekonomiska läget inom de delar av Svensk Fotboll som finns underlag för. Totalt ingår 112 klubbar/förbund; 24 distriktsförbund, 16 allsvenska klubbar, 16 Superettanklubbar, 12 OBOS Damallsvenska klubbar, 31 klubbar i Ettanfotbollen (division 1 herrar), 13 klubbar i Elitettan samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Det är det sammantaget största antalet någonsin.

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla de delar som analyserats sammantaget inom sitt kollektiv klarat Coronoapandemiåret ekonomiskt bra. Detta har beroende på olika förutsättningar i olika grad berott av stor lojalitet bland supporters och partnerföretag, bra statliga stöd, lojalitet bland anställda och kostnadsbesparingar samt för Allsvenskan och Superettan nytt TV-avtal och i vissa fall försäljning av spelarrättigheter. Den ekonomiska kontrollen inom fotbollen är generellt sett god. I vissa fall har man under året till och med klarat av att kunna bygga vissa ekonomiska skyddsvallar för verksamheten inför det förutsägbart ekonomiskt besvärliga år 2021.

Läs rapporten i sin helhet på Svenska Fotbollförbundets hemsida