Svensk Elitfotboll skickar idag tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och Elitfotboll Dam ett brev till idrottsminister Amanda Lind med en begäran att regeringen ska ompröva begränsningen av offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare. Vi välkomnar att idrottsministern nu tagit initiativ till en dialog med idrottens aktörer och ser fram emot att föra en konstruktiv diskussion om hur detta ska kunna göras på ett ansvarsfullt sätt.

Från svensk fotbolls sida anser vi att regeringen måste ta sitt ansvar och – i nära dialog med ansvariga myndigheter och idrotten – ompröva möjligheterna att tillåta publik på idrottsevenemang.

Folkhälsomyndigheten framhöll redan i sin hemställan till justitiedepartementet den 11 mars 2020 att förordningen innebär en inskränkning av grundlagsfästa rättigheter.

Föreskrifter av detta slag ska användas med stor försiktighet och ska inte vara mer inskränkande än nödvändigt. De måste omprövas kontinuerligt och inte gälla längre än nödvändigt.

Brevet i sin helhet:

Läs mer: