På The European Football for Development Networks (EFDN) senaste generalförsamling i Paris valdes Elfsborgs Jan Ryrlén, som en av fyra nya styrelsemedlemmar, in i organisations styrelse. EFDN är en organisation som verkar för samarbete och utbyte mellan fotbollsklubbar i samhällsfrågor (CSR).
– Det roliga är att det inte spelar roll om man jobbar i Everton, Barcelona eller som jag i Elfsborg, när det kommer till de här frågorna finns det ingen tydlig hierarki, säger Ryrlén.

Jan Ryrlén är CSR-ansvarig i IF Elfsborg, där klubbens samhällsarbete går under parollen Vi Tillsammans, och klubben har varit fullvärdig medlem av EFDN sedan januari 2017. Under den tiden har klubben varit inblandad i utbyten med fler olika klubbar.

– I EFDN samlar man på sig erfarenheter från andra och delar med sig av sina egna. Vi i Elfsborg varit Nederländerna och besökte både Feyenoord och Vitesse. Och i oktober kommer Rosenborg, Feyenoord och Montrose till oss för att se hur vi jobbar med arbetsmarknadsfrågor, säger Ryrlén.

För att bli medlem i EFDN krävs att man uppfyller en del kriterier och man kan även vara medlem på olika nivåer. Kriterierna är inte fotbollsmässiga, utan handlar endast om hur klubbarna jobbar med samhällsfrågor i sitt närsamhälle. Något som gör att alla klubbar befinner sig på liknande nivå, oavsett sportslig framgång och storlek.

– Vi vill samla klubbarna och vara en naturlig samarbetspartner till UEFA och ECA (European Club Association, som vi till viss del redan är. Som organisation har vi vuxit fort och blivit en maktfaktor, vilket är positivt sett till att ligor och förbund nu lyssnar när vi har något att säga, säger Jan Ryrlén.

För honom har Elfsborg medlemskap i EFDR lett till insyn till hur man jobbar med CSR-frågor i andra länder, och många positiva möten och goda kontakter.

– Det är väldigt roligt att ha fått så många goda vänner, bland annat Aisha från Barcelona och Phil Duffy från Everton, som nu också sitter i styrelsen med mig. När man möter sådana personer blir det tydligt att klubbstorlek i de här frågorna inte gör någon skillnad, och tillsammans kan vi bidra till att utveckla goda idéer, nya tankar och nya samarbeten.

Det här är EFDN:

EFDN är ett nätverk bestående av 57 fotbollsklubbar från över 16 europeiska länder där inriktningen ligger på det sociala arbetet som klubbarna bedriver. Klubbarna inom EFDN samarbetar med varandra, utbyter erfarenheter och information samt driver det konstant allt viktigare sociala arbetet framåt för alla fotbollsklubbar.

Utöver IF Elfsborg är även Djurgårdens IF med i EFDN.