Svensk Elitfotboll vill bli bättre på att driva och leda sin affärsverksamhet, en viktig pusselbit i att bygga Nordens Bästa Liga.
– Vi har varit bra på att utveckla spelet fotboll, men kanske inte lika bra på att utveckla våra affärer, säger Eva Palmér, marknadschef i Örebro SK.

Torsdag eftermiddag. Trafiken utanför fönstret på Sveavägen i Stockholm kryper fram. Inne i utbildningslokalerna har 21 män och kvinnor från 19 klubbar i Allsvenskan och Superettan samlats för att utveckla sitt ledarskap och bli bättre på att göra affärer.

Det är starten på Föreningen Svensk Elitfotbolls, (SEF) senaste satsning: en affärsutbildning som genomförs i samarbete med Cruyff Institute Sverige, ett utbildningsföretag som specialiserat sig på att utbilda beslutsfattare inom idrotten i ledarskap och affärsmannaskap.

Utbildningen pågår i två terminer, med fem moduler fördelade på två nu i höst och tre senare i vår. En av dem som är på plats är Eva Palmér, Marknadschef på Örebro SK.
– Det här passar som handen i handsken, för vi ska just inleda arbetet med att utveckla en affärsplan för ÖSK, berättar Eva Palmér samtidigt som hon och fyra andra i hennes grupp sätter tänderna i ett maskinföretags nyckeltal för att skapa en affärsplan under de kommande två timmarna.

Eva Palmér har arbetat på ÖSK i tio år. Arbetet som marknadschef har förändrats genom åren.
– Framför allt är det våra partners krav som har förändrats. Förut räckte det med en reklamskylt och matchbiljetter. I dag är kraven högre. Det gäller att ge våra partners förutsättningar att få tillbaka satsningen av sitt partnerskap, genom att hjälpa dem att göra bra affärer i ÖSK:s nätverk.

Ett exempel är Länsförsäkringar i Bergslagen, som bjöd in till en ÖSK Fotbolls Familjedag i samarbete med ÖSK. Länsförsäkringar satsade resurser på både eventet och marknadsföringen, och fick nya kunder på köpet, främst barnfamiljer. ÖSK fick exponering, knöt sina medlemmar och supportrar närmare klubben och visade också andra partners i affärsnätverket vad som är möjligt att göra.

Eva Palmér är övertygad om att fotbollsklubbar i allmänhet, och elitklubbarna i synnerhet, behöver bli bättra på att göra affärer.
– Vi har varit bra på att utveckla spelet fotboll, men kanske inte lika bra på att utveckla våra affärer. Det krävs om vi ska skapa en bra ekonomi i våra klubbar för att kunna göra nya sportsliga satsningar. Därför är den här affärsutbildningen ett bra initiativ.

Jan Karlsson, försäljnings- och marknadsdirektör på Svensk Elitfotboll, ser behovet av ökad kompetens i affärsmannaskap och affärsledning hos klubbarna. Ett viktigt steg för att senare också bli Nordens Bästa Liga 2017 är satsningen på den infrastruktur för kommunikation och utvecklade kundupplevelser som vi nu bygger upp gemensamt, där Wi-Fi på alla arenor samt ett gemensamt kunddatasystem, ett så kallat CRM-system utgör viktiga delar.

– Vi behöver en förflyttning av kompetensnivån hos våra klubbars chefer och ledare. En del har exempelvis aldrig arbetat med ett CRM-system, än mindre lett en verksamhet där möjligheterna funnits. Vi behöver komma på samma kompetensnivå när det gäller att använda systemstöd för vår affärsutveckling. Då är det viktigt med bra input både från lärarna här på utbildningen och från övriga deltagare som alla innehar skiftande erfarenheter och kompetenser.

Ett ökat kunnande om hur marknaden ser ut är också en viktig del i affärsutbildningen.
– Du behöver veta hur din marknad ser ut och löpande utvecklas. Exempelvis vilka branschsegment på din klubbs hemmamarknad som har störst utvecklingspotential. En ofta eftersatt marknadspotential i dagsläget utgörs av den offentliga sektorn. Kommunerna exempelvis är i många fall arenaägare med ett stort behov av att förstå den offentliga sektorns möjligheter med arenornas kommersiella utveckling.

Anders Sewerin, vd på Cruyff Institute Sverige, ser att elitfotbollsklubbarna utvecklas mer åt att bli företag, med samma krav på affärsmannaskap och ledarskap – och ibland till och med högre krav i en hybridverksamhet med både ideella och kommersiella förutsättningar.
– Då är det viktigt att sätta tydliga mål när det gäller kompetensutveckling och vilka grundförutsättningar som gäller. Det finns en tendens i samhället i dag att vara snabb på att döma idrottsklubbarna utifrån brist på agerande i vissa frågor. Här har klubbarna mycket att jobba med – men det finns också en stor möjlighet i att bli bättre att lyfta fram sin klubbs samhällsengagemang: att visa vilken stark kraft fotbollen är i samhället!

Text och foto: Thomas Björn