Svensk Elitfotboll har under hösten utvärderat Allsvenskans och Superettans publikupplevelser och tagit fram ett så kallat Nöjd-kund index (NKI) för svensk elitfotboll. Indexet visar att en klar majoritet av alla som går på elitfotboll i landet är nöjda med upplevelsen.

Det är en stor kartläggning av elitfotbollens upplevelse som gjorts. Förutom en analys av upplevelsen och framtagande av NKI-modell så har det även genomförts en statistisk analys av drivkrafter och barriärer för att gå på fotboll.

Undersökningen visar att 84% av alla som går på allsvensk fotboll och 78% av alla som går på Superettan är nöjda med totalupplevelsen.

Undersökningen är genomförd av Upplevelseinstitutet på uppdrag av Svensk Elitfotboll. Den är genomförd via webbintervjuer med ett urval av klubbarnas publik.Undersökningen har fokuserat på tre punkter.

  • Upplevelseanalys – utvärdering av evenemanget i samband med match
  • NKI – modell för publikutvärdering inom Svensk Elitfotboll
  • Drivkrafter och barriärer till att gå på match (befintlig publik)

 

Respondenterna har blivit tillfrågade hur de upplever matcher i den serie de följer, utifrån en rad olika parametrar såsom; helhetsomdömet, enkelhet, information, tillgänglighet, logistik, flöde, välkomnande, service, renlighet, åskådarplatser, möjlighet att ge feedback och mycket mer.

Högst snittbetyg per klubb vad gäller upplevelsen i Allsvenskan toppades 2018 av BK Häcken, före Hammarby och AIK. I Superettan toppade Degerfors, före Falkenberg och Helsingborg.

Allra flest som skulle rekommendera andra att gå på matcher i Allsvenskan är Hammarbys supportrar, följt av AIK:s och BK Häckens. I Superettan är Degerfors supportrar mest benägna att rekommendera andra, följt av Falkenbergs och Helsingborgs supportrar.

Undersökningen kan sammanfattas som följer:

  • NKI hamnar på klart godkända nivåer både för Allsvenskan (68,0) och Superettan (67,0)
  • Enligt SCB-benchmark är 55-74 = nöjda besökare
  • Målet för Svensk Elitfotboll bör vara 75,0 vilket känns rimligt och utgör nivån för ”mycket nöjda” kunder.

 

– Undersökningen ger klubbarna ett viktigt underlag i sitt strategiarbete på evenemangssidan, och kommer följas upp årligen för att mäta effekterna av deras utveckling, säger Kaveh Sarvari, ansvarig evenemangsutveckling på Svensk Elitfotboll.

För mer information om undersökningen, kontakta kaveh.sarvari@svenskelitfotboll.se eller din elitförening.