BK Häcken och GIF Sundsvall är två av alla 32 klubbar som under våren utsett en Integrity officer i klubben. Valen föll på den före detta spelare Martin Ericsson respektive den mångårige ledare Urban Hagblom.
– Jag ser rollen som nödvändig och i många fall avgörande, säger Urban Hagblom, Sportchef i GIF Sundsvall till Svensk Elitfotboll.

Rollen Integrity officer är ny för året och ännu pågår utbildning av de 32 personer som utsetts till rollen i sina respektive klubbar. I de allra flesta fallen är det sportchefen det handlar om, som har fått ett extra ansvar.

– Elitfotbollen och vi som arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att våra spelare och våra anställda ska må bra, menar Urban Hagblom och fortsätter.

– Det är en viktig och klok tjänst där både den svenska elitfotbollen och vår huvudpartner Unibet är överens om att en sådan här roll behövs. Vi hanterar detta noga och professionellt och nu har vi en person i klubben man kan peka på om något händer.

En prioriterad del för hela den svenska elitfotbollen och huvudpartnern Unibet är att utbilda i spelansvar och anti matchfixning. En Integrity officer kan vara örat mot rälsen i sin klubb och fiska upp signaler när något inte är som det ska eller när någon inte mår bra. Både Urban Hagblom och Martin Ericsson har jobbat nära sina respektive spelartrupper en längre tid och blev därför naturligt valda till Integrity officers.

– Jag har jobbat med den här typen av frågor sedan innan och jag vill också tro att jag har spelarminnet färsk i åtanke eftersom det inte var så länge sedan jag avslutade min aktiva karriär. Det är en nödvändighet att jobba nära spelarna, menar Martin Ericsson, assisterande sportchef i BK Häcken.

Urban Hagblom är inne på samma spår.
– Jag fick den här rollen utifrån en lång erfarenhet och historik i branschen. Jag upplever att de flesta sportchefer har den bästa och närmsta relationen med våra spelare, jag har det i alla fall. Vi bör ha förtroendet om det skulle uppstå problem av något slag, att spelarna känner att det är mig de kan prata med. Den relationen är nödvändig.

Matchfixning anses vara ett eskalerande problem i fotbollsvärlden men det finns även andra anledningar till att en spelare väljer att öppna upp sig.

– Allt runt fotbollen uppmärksammas mycket mer idag än vad det gjorde under min karriär. Vi har talat mycket om psykisk ohälsa i BK Häcken. De flesta spelarna är till exempel aktiva på sociala medier där de är sina egna varumärken. Då måste man ta hand om det ansvaret både för sig själv och klubben samt även ligan och alla partners. Det är mer aktuellt än någonsin, menar Martin Ericsson.

Hos Svensk Elitfotboll finns en dedikerad resurs som jobbar med ligaintegritet och som fungerar som kontaktperson för klubbarnas Integrity officers. Varje Integrity officer kan kontakta SEF för samtal runt spelansvar och matchfixning men har också möjlighet att lyfta frågor runt psykisk ohälsa i spelartruppen.

– Det är bra att det finns ett centralt stöd från ligan kring mående av spelarna och individerna, att inte allt handlar om laget, säger Martin Ericsson.

Varje elitförening har via sin Integrity officer ansvar för att kontinuerligt jobba med integritet i sin klubb. Däribland också upplysa om spelansvar.

– Den utveckling som blivit i samhället idag med de möjligheter som kan ges via internet över hela världen gör att lockelsen att betta finns 24 timmar om dygnet. Det är något vi måste vara vaksam på och genomföra utbildningar på så att varje spelare förstår sin roll som anställd. Det är en utmaning för oss, menar Urban Hagblom.

– Den här rollen är ett verktyg för att kunna jobba mer aktivt inom klubben. Arbetet blir mer implementerat på riktigt. Det är något annat än att man ska utbilda sig en gång på året och inget mer. Det är bara bra att vi snappar upp det som går och att klubben kan vända sig till ligan för att få hjälp om det behövs, anser Martin Ericcson.

Urban Hablom är tydlig med att hela Svensk Elitfotboll tillsammans med klubbarna har insett vikten att den här rollen finns.

– Kan vi bara få en enda person att undvika ett missbruk så är det värt varenda sekund i tid och kostnad. Vi människor måste se till att må bra, avslutar Urban Hagblom.

– Det är positivt att Unibet som central partner tar tag i det här och står bakom arbetet, att det blir lite tryck och att det skapas medel så att alla klubbar kan jobba med det här, säger Martin Ericsson.

Mer information om alla klubbars Integrity officers kommer under våren/sommaren.