När European Leagues träffades i Lissabon för att hålla sin 38:e Generalförsamling låg huvudfokus på utvecklingen av de stora Europeiska internationella tävlingarna från 2024 och framåt. European Leagues har en klar och tydlig hållning i ämnet och den är att skydda inhemsk fotboll.

UEFA kommer att förändra Champions League och Europa League från och med 2021 och har också planer på att utveckla tävlingarna ytterligare från och med 2024. Detta är något som European Leagues är oroade för att utvecklingen kan riskera gå i samma riktning som hittills, eftersom de anser att den utvecklingen i så fall ytterligare snedvrider balansen och ökar skillnaderna mellan några få redan rika toppklubbar och alla de övriga.

European Leagues framhäver speciellt följande punkter efter sin Generalförsamling:

  • Alla fotbollsligor representerar grundläggande europeiska värderingar där alla klubbar formar en pyramid baserad på sportsliga framgångar och där alla klubbar kan ha samma dröm att nå toppen
  • Fotbollssupportrars passion är sprungen från lokal fotboll och traditionen att besöka arenan tillsammans med familj och vänner på lördagar och söndagar. European Leagues försvarar nuvarande matchkalender som garanterar en sund balans mellan inhemsk och internationell fotboll
  • European Leauges understryker att varje medlemsliga prioriterar sin egen liga, struktur, format och kalender

 

För att komma vidare i frågan så har European Leagues kallat till ett möte med sin Club Advisory Platform i Madrid den 6-7 maj där Europas alla professionella fotbollsklubbar är inbjudna för att diskutera utvecklingen av de europeiska tävlingarna som Champions League och Europa League och på vilket sätt det hotar inhemska ligor och spelare.

Samma vecka kommer European Leagues Board of Directors att träffa UEFA:s exekutiva kommitté för att inleda en dialog om hur de europeiska tävlingarna kan utvecklas.

Vad gäller de europeiska tävlingarna från 2021 och fram till 2024 så underströk European Leagues idag att de vill ha en mycket mer rättvis ekonomisk fördelning för att skydda och utveckla den inhemska konkurrensen och vikten av att utveckla en mer rättvis intäktsmodell, för att ge möjligheter till alla klubbar och inte bara några få.

Under mötet i Portugal valdes också ligan i Nordirland in som liga nummer 36 i European Leauges.

Fakta European Leagues:
European Leagues växte sig starka under namnet European Professional Football Leagues (EPFL). Organisationen bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. European Leagues är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 36 fotbollsligor i Europa, däribland Allsvenskan och Superettan – och för bland annat deras talan mot UEFA och FIFA.

Svenske Lars-Christer Olsson, Svensk Elitfotbolls ordförande, är också ordförande i European Leagues.

European Leagues strävar efter ett samarbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att European Leagues gör gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsförbund, myndigheter och intressenter, för att utveckla fotbollen på ett positivt sätt.

European Leagues vill lyfta fram politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att skapa en positiv utveckling på och utanför planen.

European Leagues vill vara en stark gemensam röst för alla fotbollsligor i Europa