European Leagues presenterar principer för de europeiska tävlingarna från och med 2024 och framåt genom att lansera en #SupportYourLeague-plattform. Plattformen ska vara en röst för fotbollens alla intressenter och ska främja fotbollen på alla nivåer i hela Europa.

Den nya plattformen är en hashtag och en hemsida som heter supportyourleague.com. ”Hemsidan är nyckeln till en kampanj för en mer öppen konkurrenskraftig tävlingsstruktur i Europa”, skriver European Leagues i ett pressmeddelande.

European Leagues har identifierat tre punkter som är viktiga för den europeiska fotbollen i framtiden.

  1. Skydda de inhemska ligorna
  2. Öka deltagandet
  3. Mer rättvis ekonomisk distribution

 

De tre punkterna beskrivs som öppningen på en ny era i samarbetet mellan European Leagues och UEFA och ambitionerna att hitta överenskommelser mellan fotbollens aktörer vad gäller format och åtkomst, finansiell fördelning och solidaritet samt systemet för tävlingskalendern och klubbkoefficienten.

I maj i år enades de 36 ligorna från 29 länder i European Leagues i det gemensamma målet att verka för att skydda inhemsk ligafotboll och att verka för en långsiktig idrottslig och ekonomisk hållbarhet för alla europeiska professionella ligor. Grunden för medverkan i en internationell europeisk tävling ska exempelvis vara sportslig prestation i den inhemska ligan. Som en del av det så startas nu Supportyourleague-kampanjen.

Supportyourleague.com kommer att finnas på fem olika språk och kommer ge ligor, klubbar och supportrar en röst och ett sätt att uttrycka deras idéer för en hållbar utveckling av europeisk fotboll kopplade till de tre punkterna. European Leagues säger att det finns ett klart önskemål bland intressenter i Europa att förändra UEFA:s klubbtävlingar, Champions League och Europa League, så att de bidrar med att hela Europas fotboll växer och utvecklas så att tävlingsbalansen mellan inhemska ligor och internationella klubbtävlingar utjämnas. På den nya hemsidan finns redan idag konkreta förslag hur UEFA skulle kunna fördela pengarna på ett mer rättvist sätt mellan Europas klubbar.

”Vi känner att den här nya plattformen och kampanjen möjliggör för oss att visa alla typer av åsikter, idéer och strategier på ett transparent sätt. Vi ser under de kommande månaderna fram emot en hälsosam och produktiv process för en reform av UEFA:s klubbtävlingar så att vi hittar en lösning som fungerar för all europeisk fotboll”, säger European Leagues, och Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson i pressmeddelandet.

European Leagues Madrid2

Fakta European Leagues:
European Leagues växte sig starka under namnet European Professional Football Leagues (EPFL). Organisationen bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. European Leagues är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 36 fotbollsligor i Europa i 29 länder, däribland Allsvenskan och Superettan – och för bland annat deras talan mot UEFA och FIFA.

Svenske Lars-Christer Olsson, Svensk Elitfotbolls ordförande, är också ordförande i European Leagues.

European Leagues strävar efter ett samarbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att European Leagues gör gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsförbund, myndigheter och intressenter, för att utveckla fotbollen på ett positivt sätt.

European Leagues vill lyfta fram politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att skapa en positiv utveckling på och utanför planen.

European Leagues vill vara en stark gemensam röst för alla fotbollsligor i Europa.