De svenska SLO:erna kommer under perioden januari 2018 till december 2019 att vara i fokus och ingå i ett EU-projekt som bekostas av Erasmus+ och UEFA.

Det är Supporters Direct Europe som har skickat in en ansökan för sitt LIAISE-projekt som har syftet att förbättra supporterengagemanget på fotbollsarenorna och som nu alltså har beviljats EU-stöd.

I projektet ingår sex stycken ligaorganisationer, däribland Svensk Elitfotboll, samt Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU), deras franska motsvarighet ANS och Football Supporters Europe (FSE).

SFSU skriver på deras hemsida att de ”är mycket stolta över att återigen få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra organisationer runt om i Europa och ser fram emot en lärorik tid.”

Projektets fokus kommer att ligga på att belysa värdet av SLO:er och genom goda exempel visa exakt hur viktig brobyggandet och kommunikationen mellan supportrar, klubben och fotobllsauktoriteter är.

Fakta SLO:
En Supporter Liaison Officer är en person från de egna leden som har god kännedom om sin egen klubb och dess supportrar och är den givna kontakten när kommunikationen går från båda hållen mellan supportrarna, klubbarna och polisen inför, under och efter match. SLO:n är helt enkelt spindeln i nätet när de olika parternas åsikter och ståndpunkter ska förmedlas mellan varandra.

FOTO: Johan Sahlén