I en helt ny rapport har Stockholms Handelskammare tagit fram unika siffror för evenemangsnäringens totala bidrag till jobb och ekonomi i Sverige och i landets olika regioner. Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskans och Superettans verksamhet ingår i rapporten.

Av rapporten framgår att evenemangsnäringen, däribland en svenska elitfotbollen, i ett normalläge, sysselsätter omkring 123 000 människor i Sverige. Ungefär 84 000 människor är direkt sysselsatta i evenemangsnäringen och cirka ytterligare 39 000 människor har sina jobb indirekt kopplade till näringen. Det motsvarar ungefär 2.4% av alla som jobbar i Sverige.

– Evenemangen är i sig själva en stor näring, men det är också motorn i hela besöksnäringens ekosystem. Därför är värdet i att evenemangen drar igång igen otroligt stort och ger ringar på vattnet även för hotell, restauranger, detaljhandel och olika transporttjänster, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Idrottsevenemang, konserter, festivaler, kongresser, mässor och konferenser är några av de olika evenemang som bidrar med puls och upplevelser. Samtidigt är evenemangsnäringen också en stark jobbskapare, dels genom sin egen verksamhet, dels genom de spridningseffekter som evenemangen skapar i andra branscher som gynnas av att evenemangen lockar folk.

Sammantaget bidrar evenemangssektorn med 84 miljarder kronor, motsvarande cirka 1,7 procent av BNP, till samhällsekonomin. 

Ta del av rapporten i sin helhet här.