Svensk Elitfotboll tittar på hur vi ska utveckla redan framgångsrika evenemang. Företaget United Minds har gjort en djupgående analys av arenaevenemang och ur det ser ut i elitfotbollen i dag och kommit fram till tio punkter hur vi kan jobba annorlunda för att bland annat locka fler till matcherna.
– Det handlar inte om att göra om, utan snarare förbättra, det arbete som görs i klubbarna i dag, säger Ola Rydén, Liga- och Evenemangsansvarig på Svensk Elitfotboll.

United Minds jobbar bland annat med omvärldsdriven affärsutveckling och med att identifiera möjlighetsområden för företag och organisationer utifrån förändringar i omvärlden. Genom rapporter, intervjuer och undersökningar så har företaget hjälpt den svenska elitfotbollen med en förstudie till evenemangsutveckling med syfte att öka publiksiffrorna och åskådarnas nöjdhet i Allsvenskan och Superettan samt förbättra klubbarnas intäkter.

En stor del handlar om att skapa relationer med de som går på matcher i dag, men även att locka dem som inte besöker arenorna. Enligt undersökningen är två av tre intresserade av fotboll i Sverige, och fastän Allsvenskan och Superettan tillsammans lockade cirka 2.5 miljoner åskådare förra året så finns det potential att locka ännu fler åskådare då bara en av tre besöker matcherna.

– Klubbarna måste se och kommunicera med besökare bortom stereotypen av dagens publik. Den nya tekniken är värdefull för att ta tillvara på klubbarnas viktigaste tillgång – publiken. Det utvecklar arenaupplevelsen.

United Minds tycker också att klubbarna måste bli tydligare på att utvärdera publikens nöjdhet och åsikter så att evenemangsutvecklingen går i linje med de önskemål som finns. Klubbarna behöver också konkretisera vad de är och vad de står för samt visa hur de vill förändras.

Följande tio punkter vill United Minds att fotbollen tittar närmare på:

 1. Skräddarsy interaktioner med publiken
  – Omvärlden förändras snabbt. Fotbollen måste gå från traditionell syn på besökaren till ett digitalt ekosystem. (mer individanpassat idag. Annan efterfrågan på mat etc).
 1. Skapa friktionsfria interaktioner
  – Varför går man på fotboll? Minimera onödig friktion. Ha koll på dina åskådare och deras vanor/behov. Gå från krångliga till flexibla biljettsystem.
 1. Utveckla kommunikation med ovana besökare
  – Fotbollen bör inte vara en manlig fristad. Jobba med SLO-liknande funktioner. Det är svårt för personer som aldrig gått på fotboll att förstå upplevelsen. Arbeta inte med att förändra upplevelsen i grunden, snarare med att inkludera oinsatta genom att förklara upplevelsen. Kvinnor är ett lyft för supporterkulturen.
 1. Aktivera supportrarnas engagemang
  – Kommunicera via gemensamt CRM-system. Dra nytta av supportrarnas engagemang genom nya digitala lösningar.
 1. Förstärk arenaupplevelsen
  – TV är inte ett hot. Digitalt förstärker upplevelsen. Gör arenaupplevelsen bättre än att titta på tv.
 1. Utveckla arenan som en mötes- och handelsplats
  – Från ”korv och folköl” till en helhetsupplevelse efter besökarnas behov. Gör det mer attraktivt att spendera mer tid på arenan.
 1. Konkretisera samhällsvärdet
  – Visa tydligare vad fotbollen bidrar med för samhället. Ta fram relevanta nyckeltal som bevisar det fotbollen bidrar med.
 1. Levandegör vad ni är och vad ni står för
  – Klubbarna måste bli tydligare varumärken. Vad står vi för och vad jobbar vi för att uppnå? Vilka är vi? Gör samhällsvärdet begripligt och attraktivt.
 1. Centralisera och strukturera NKI (Nöjt kundindex)
  – Tydliga mått som utvecklingen kan mätas utifrån.
 1. Kora fler vinnare
  – Fler mått på framgång, inte enbart tabellen

 

Robert Johansson /FOTO: Bildbyrån