Stora publika arrangemang ställer alltid höga krav på säkerhet. På arenor där stora folksamlingar träffas på en begränsad yta är det viktigt att arbeta professionellt och förebyggande. Idrotten är ett exempel där arenornas utformning, såväl som arrangörernas arbete med att förebygga och hantera säkerhetsrisker, är omfattande och har stor betydelse.

De allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstänkta brott eller risker för besökare. Den absoluta merparten av publiken är skötsamma och riktiga supportrar som vill bidra till och dela den glädje och positiva gemenskap som fotbollen kan ge, på och utanför våra arenor. 

Det finns dock en liten grupp personer som polis och arrangörer har stora problem med kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå. 

Tyvärr får deras agerande konsekvenser för alla som besöker en fotbollsmatch. Förutom ökade säkerhetskrav och tidsödande kontroller så utsätter de övriga besökare för risker. 

Fotbollen har mycket att vinna på att bli kvitt problemen med den ordningsstörande minoriteten. Alla ska känna sig trygga när de går på en fotbollsmatch. Ingen ska behöva känna obehag eller oro.

Under flera år var utvecklingen positiv och den upplevda tryggheten för besökarna ökade. Stämningen och gemenskapen på läktarna byggdes upp till att hålla hög klass och har oftast bidragit till att höja upplevelsen för alla. De senaste åren har tyvärr den positiva utvecklingen stannat av och polariseringen ökat. 

Polisen och fotbollen ser ett behov av att återskapa en väl fungerande dialog för att bryta den negativa trenden inför årets fotbollssäsong. Ett gemensamt mål är att uppnå välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang. Den absoluta majoriteten av fotbollsmatcher har god ordning på läktarna och de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas är inte riktade mot den publik som sköter sig. Polisen och fotbollen har en samsyn kring att det är viktigt att fokusera på de allvarligaste störningarna, och på den lilla grupp individer som begår dem. Syftet är att vidta åtgärder mot personer som missköter sig och inte att vanliga supportrar ska drabbas.

Polis och klubbar kommer gemensamt under 2022 att intensifiera arbetet med att identifiera, lagföra och stänga av från fotboll de individer som begår brott och/eller ordningsstörningar inne på arenan. Ett brottsligt agerande på en fotbollsarena ska inte bedömas på annat sätt än i övriga samhället. Tillträdesförbudet är ett effektivt sätt att reducera risker genom att neka personer tillträde till fotbollsarenor. Det ger också en direkt konsekvens för de enskilda individer som missköter sig, kombinerat med de åtgärder som klubbarna kan göra för att förhindra att problem uppstår.

Inför fotbollssäsongen 2022 ser vi ett behov av en förbättrad dialog där vi gemensamt kan förebygga och bättre följa upp ordningsstörningar. Det är inte bra om polisens åtgärder för att förebygga problem uppfattas som ineffektiva och felriktade. Polisens beslut för att ge tillstånd för publik vid matcher ska utgå från rationella säkerhetsbedömningar. Matcharrangörer ska samtidigt möta upp mot egna och myndigheters krav på säkerhet vid arenor på ett tillfredsställande sätt. Förutsägbarhet och konsekvens är viktigt i tillståndsgivningen, därför behövs också en kontinuerlig utvärdering och gemensam dialog.

Vårt gemensamma budskap är tydligt: Vi har mycket att vinna på att gemensamt, i våra olika roller och ansvar, arbeta för att motverka och minimera ordningsstörningar i samband med matcharrangemang. Även om ansvaret för säkerheten vid våra fotbollsarenor är uppdelat mellan olika aktörer, tjänar vi alla på ett väl fungerande samarbete. Under säsongen 2022 kommer vi arbeta för en förbättrad och aktiv dialog kring säkerhet och tillståndsgivning. Tillsammans kan klubbar, polis och supportrar arbeta för att fotbollsmatcher får en tryggare inramning och en ännu högre säkerhet. 

Polismyndigheten              Svensk Elitfotboll              Svenska Fotbollförbundet