Vi har under en tid arbetat med att rekrytera en ligakoordinator som avlastning till Ola Rydén som är Evenemangsansvarig. Dels på grund av vårt ökade förberedande arbete med spelordningsfrågor, dels med tanke på att frigöra tid för Ola att arbeta med uppstart och igångsättande av evenemangsutvecklingsfrågorna.

Efter en omfattande process med många sökande är det nu klart att Elin Öst-Sandström blir SEF:s nya medarbetare. Elin har en god erfarenhet av fotbollen med sig i ryggen, bl a från olika projektuppdrag hos BK Häcken och Svenska Fotbollförbundet.

Elin kommer att börja på SEF med start runt 1/3 och vara placerad på kontoret i Solna. En närmare presentation av Elin kommer senare, men vi vill hälsa Elin mycket välkommen redan nu!