Som en del i arbetet med trygga och säkra idrottsarrangemang fortsätter Polismyndigheten, Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll sitt samarbete och genomför gemensamma utvärderingar av säsongen. 

– Alla parter är överens om att den gemensamma strategin med exkludering av personer som begår lagbrott i samband med elitfotbollsevenemang har fungerat väl. Samtidigt kan man konstatera att årets säsong hade en stökig inledning men där vi upplevde att det blev något bättre mot slutet, säger Per Engström, sektionschef vid Nationella operativa avdelningen (Noa).

Arbetet med exkluderingsstrategin inleddes säsongen 2022. Fokuset för arbetet ligger på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till lagöverträdelser. Under året har Polismyndigheten och klubbarna utfärdat runt 200 tillträdesförbud eller arrangörsavstängning. Ytterligare runt 100 tillträdesförbud utreds av polisen.

– Vi vill ha en trygg och säker fotboll för alla deltagare och som arrangör handlar det om att ta ansvar för detta. Vi arbetar aktivt för att identifiera de individer som använder våld, kastar in föremål på spelplanen eller på annat sätt stör ordningen, säger Per Eliasson, ansvarig  säkerhetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Ordningsläget säsongen 2022

Superettan uppvisar en fortsatt positiv utveckling rörande ordningsläget. Inom Allsvenskan och Svenska Cupen stabiliserade sig ordningsläget under andra halvan av säsongen och fler matcher spelades med ett normalt ordningsläge. Detta är jämfört med den negativa utvecklingen som inledde säsongen.  

För alla fotbollsarrangemang märks däremot en tydlig ökning av pyroteknik samt med inkastade föremål på spelplanen eller motsvarande område. Under 2022 kastades över 300 föremål in på spelområdet under pågående match jämfört med 2021 då motsvarande siffra var 100 föremål. Under inledningen på säsongen så inrapporterades även ett ökande antal personer som skadats av pyroteknik och explosiva föremål exempelvis brännskador, inhalerat rök eller hörselskador. 

Inför säsongen 2023

Inför 2023 kommer Polismyndigheten tillsammans med Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet att initiera ett flertal projekt bland annat inom kameraövervakning. Det kommer ge ytterligare verktyg föra att på ett rättssäkert sätt kunna identifiera de individer som begår lagbrott i samband med evenemangen i Allsvenskan och Superettan och på så vis öka möjligheten att exkludera dessa personer.

– Inför uppstarten och i det fortsatta arbetet för trygg och säker fotboll är det viktigt att vi tillsammans markerar mot våld, hot och ordningsstörningar, säger Martin Fredman, säkerhetschef på Svenska Fotbollförbundet.

Läs mer om säkerhetsarbetet på arenorna i Allsvenskan och Superettan här.