Den pågående Spelutredningen kan komma att innebära förändringar på den svenska spelmarknaden. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Svenska Fotbollförbundets Håkan Sjöstrand och Karl-Erik Nilsson att fotbollen framöver bör kunna ta del av vinsterna på spelmarknaden genom ett direkt ägande.

Fotbollen är Sveriges största idrott och både Nilsson och Sjöstrand hävdar att de följer den pågående Spelutredningen med stor intresse för att den svenska fotbollsrörelsen är också en viktig intressent till spelmarknaden och dess aktörer.

Ett möjligt utfall av Spelutredningen är att Svenska Spel tappar sitt spelmonopol och att fotbollen då kan hotas av kraftiga intäktsbortfall och de båda artikelförfattarna önskar att beslutsfattarna bör ge fot­bollen en chans att ta del av de ekonomiska värden den så starkt ­bidrar till att skapa. Svensk Elitfotboll stödjer därför Svenska Fotbollförbundet när de nu agerar.

Såhär står det bland annat i debattinlägget i SvD.
Pengar från spelsektorn, framför allt genom ett mångårigt sponsringssamarbete med Svenska Spel, är sedan länge en viktig del av svensk fotbolls intäkter. Långsiktigheten i detta samarbete har betytt oerhört mycket för fotbollens utveckling.

Även om samarbetet med Svenska Spel är strikt kommersiellt, har det också fungerat som ett slags svar på en allmänt utbredd uppfattning att det – givet fotbollens stora betydelse för spelsektorn – är logiskt att fotbollen på något vis också gynnas av de överskott som uppstår på spelmarknaden.

Det finns, menar vi, fog för den åsikten.

Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand menar inte att Svenska Fotbollförbundet nödvändigt vis  har för avsikt att starta spelverksamhet men de vill ha möjlighet att göra det ifall ”ett behov att säkra tillräckliga intäkter från spelområdet uppstår i samband med omregleringen.”

Resultatet av Spelutredningen presenteras i mars 2017.