Kunskapsläget är entydigt – idag vet vi att covid-19 främst smittar inomhus vid trängsel i dåligt ventilerade lokaler. Ändå förhindras unga från att spela tävlingsmatcher utomhus och supportrar från att vara fler än åtta personer på fotbollsarenor med upp till 50 000 sittplatser. Läget försvåras samtidigt av att Sveriges beslutsfattare ger besked om fortsatta restriktioner väldigt sent. Så kan det inte fortsätta. 

Covid-19 smittar framförallt inomhus. Att ett begränsat antal personer samlas på läktarna under säkra former på en stor fotbollsarena eller att ungdomar får spela tävlingsmatcher utomhus har en ytterst begränsad påverkan på smittspridningen. Ändå fortsätter Folkhälsomyndigheten begränsa just vissa verksamheter, medan människor ganska fritt får samlas inomhus i till exempelvis affärer, varuhus och i köpcentrum där mycket av smittan sprids. Svensk Elitfotbolls Generalsekreterare Mats Enquist, beskriver situationen som ett Moment 22 när felaktiga restriktioner bibehålls för att man inte lyckats stoppa smittan med rätt restriktioner på andra mer relevanta områden. 

– Vi har väldigt stor respekt för pandemin och självklart måste fokus vara på att minska smittan och att skydda liv och hälsa, men fakta talar sitt tydliga språk. Det blir allt tydligare att de insatser som Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om är felriktade och ineffektiva vilket medfört att elitfotbollen hållits allt för hårt nedstängd av rena symbolskäl, säger Mats Enquist.

– Medan regeringar och smittskyddsmyndigheter runt om i Europa under våren presenterat tydliga öppningsplaner har besked om förändrade regleringar i vårt land kommit ad hoc och med kort framförhållning. Ofta helt utan kunskap om hur vår verksamhet bedrivs. Elitfotbollen har slitits mellan hopp och förtvivlan. Först utlovades fler supportrar på läktarna 3 maj, men det sköts upp till att eventuellt genomföras 17 maj och sedan i eftermiddags, med mindre än en vecka till det utlovade datumet, är det 1 juni som gäller. Det är helt oacceptabelt, särskilt som det via internationella erfarenheter blivit tydligt att det går mycket bra att ha säkra utomhusevenemang med de åtgärder vi föreslagit. Vi anser att det är hög tid att restriktioner riktas mot verksamheter där smittan faktiskt sprids, men att vi och andra som kan visa upp säkra lösningar utomhus behöver få de nyanslösa restriktionerna justerade.

Från och med 1 juni beräknas utomhusevenemang på arenor kunna ta emot upp till 500 åskådare. Detta enligt besked från regeringen den 12 maj.