Svensk fotboll skapar en egen haverikommission för att bland annat utreda vad som hände efter matchen mellan Helsingborg – Halmstad på Olympia. Säkerhetsgruppen kommer att utse representanterna i kommissionen.
– Polis, klubbar, SEF, SvFF, SFSU och Enable är tillsammans med sociala myndigheter viktiga kuggar för att föra utvecklingen ytterligare ett steg framåt. Hela lösningen finns inte hos en enda part. Det är viktigt att förstå, säger Svensk Elitfotbolls Generalsekreterare Mats Enquist till Fotbollskanalen.

Haverikommissionen kommer att fokusera på alla delarna av ett problemarrangemang och sedan analysera vad som gått fel. Fotbollen kan i och med kommissionen gå ner på djupet i vad som sker och samtidigt på sikt också kvalitetssäkra arbetet med säkerhet.
– För att komma framåt på de största problemområdena behöver vi på djupet analysera var bristerna finns. Det som skiljer nu jämfört med för två år sedan är att vi har en fullständig enhet mellan alla parter. Nu är alla tillsammans, det var vi inte förut.  Och det gör att vi kan göra en haverikommission, fortsätter Mats Enquist till Fotbollskanalen.

Mats Enquist säger också att det är långt ifrån alla arrangemang som innehåller problem men att det finns mycket att utveckla för de arrangemang som faktiskt har brister.
– Vi gör väldigt mycket bra. Just när det går snett och mörka krafter slår till och vi blir lite chanslösa. Då dras allt bra ner i smutsen.

Matchen på Olympia blir kommissionens första uppdrag.