Påtryckningar som får sportsliga konsekvenser i en rad storklubbar och en trend av att allt yngre spelare kontaktas. Efter en oroande utveckling stärker Svenska fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF) och flera allsvenska storklubbar sitt samarbete kring problematik kopplat till agentverksamheten. Dessutom tillsätter SvFF en ny tjänst.
– Frågor kring agentverksamheten kommer att ta ett stort fokus inledningsvis, säger Mikael Thorstensson, blivande utbildningskonsulent i integritetsfrågor.

Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll ser de växande utmaningarna kring fotbollens agentverksamhet och känner ett behov av ett närmare samarbete för att hålla fotbollen trygg och värna dess integritet.

Farhågorna stärks av de inspel de båda organisationerna får från flera stora allsvenska föreningar. I samband med ett möte med flera sportchefer nyligen målades en bild upp av att representanter från flera klubbar anser att vissa agenter har ett stort inflytande över sportsliga beslut i klubben.

Och det handlar inte bara om skeenden i samband med spelarövergångar utan också i annan löpande sportslig verksamhet.

– Det är viktigt att vi kan börja samtala närmare om de här utmaningar inom fotbollsrörelsen, säger Svenska fotbollförbundets chefsjurist Tobias Tibell och fortsätter:

– Den nära dialogen med våra medlemsföreningar innebär att vi får en god bild av hur verkligheten ser ut. Varken vi eller SEF sitter med i dialogen med agenter så inspelen är viktiga, säger Tobias Tibell.

Hur skulle du beskriva de utmaningar svensk fotboll står inför? 
– Vi ser bland annat att agentverksamheten går längre ner i åldrarna, att arbetsmiljön för flera anställda i föreningarna påverkas, säger Tobias Tibell.

Sedan 2015 har det funnits ett liberalt regelverk kring agentuppdraget, tröskeln för att bli agent har varit låg vilket inneburit att personer som saknar kunskap om fotbollens regelverk sett affärsmöjligheter inom fotbollen. Under hösten kommer ett nytt FIFA-reglemente att träda i kraft, också kommer att omfatta svensk fotboll. Från och med den 1 oktober 2023 blir det obligatoriskt att ha en FIFA-licens för att få arbeta som agent. Föreningar, spelare och tränare får från och med detta datum endast anlita agenter med licens.

– Vi har fått en bristande regelefterlevnad i förmedlarkollektivet. Föreningarna har kanske inte heller haft tillräckliga kunskaper. Sen finns det en utmaning på sportchefsstolen. Det är en väldigt utsatt position, säger Tibell som fortsätter:

– Det finns också agenter som representerar flera spelare i en förening vilket gör att man kan spela ut de här spelarna mot varandra. Man hamnar i ett osunt beroendeförhållande.

Svenska Fotbollförbundet har också tillsatt en ny resurs som ska jobba mot föreningarna. Uppdraget, som möjliggörs via stöd från SvFF:s partner Svenska Spel, kommer att ledas av Mikael Thorstensson, tidigare elitspelare i Assyriska och AIK och senare klubbchef samt sportchef i Sollentuna FK.

– Jag blir utbildningskonsulent kring integritetsfrågor. Det blir främst kring matchfixning och förmedlarverksamheten. Matchfixning finns det mycket jobb gjort kring, agentverksamheten kommer att vara ett stort fokus i börja, det finns mycket att göra proaktivt kombinerat med det nya FIFA-regelverket. Det är passande att informera och utbilda, säger Thorstensson som startar 1 oktober.

Utöver åtgärden ovan har en grupp bestående av representanter från Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundets samt representanter från storklubbarna bildats för att kontinuerligt kunna föra dialog med herrelitklubbarna i Allsvenskan och Superettan. Detta i syfte att regelbundet få aktuell status från klubbarna om hur de just nu upplever situationen med fotbollsagenter, och för att vara behjälpliga.

– Ända sedan polisen lade ner sin speciella grupp riktad mot organiserad brottslighet runt svensk idrott så har vi sett ett ökat behov att hjälpa våra föreningar och spelare i frågor som dessa, menar Svante Samuelsson, sportchef på Svensk Elitfotboll.