Polisen presenterade idag sin villkorsgivning för idrottsevenemang med syfte att förbättra säkerheten och öka tryggheten för publiken. Svensk fotboll har tagit del av polisens kommunikation och tycker att det är positivt att fokusera på individer som begår brott istället för det som upplevts som kollektiv exkludering.

De allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstänkta brott eller risker för besökare. Men den lilla grupp personer som orsakar problem för polis och arrangörer kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå skapar konsekvenser för alla andra besökare. I polisens nya förslag till handbok som beskriver polisens rutiner för villkorsgivning vid idrottsevenemang så står det att tre delar ska ligga i fokus i arbetet med att skapa en säker och trygg miljö på arenorna.

  • Skärpta villkor kring hot och våld mot blåljuspersonal på arenor.
  • Pyroteknik är olagligt, men ska bedömas utifrån säkerheten som helhet vid villkorsgivning.
  • Förbättrad dialog och förtydligande av matcharrangörers ansvar.

Svensk fotboll genom Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll anser att samsyn och samverkan är helt rätt väg att gå i den här frågan, samt att det faktum att polisen uttrycker att det är viktigt att fokusera på de allvarligaste störningarna och på den lilla grupp individer som begår dem snarare än den upplevda kollektiva exkluderingen är välkommet.

Förslaget till ny handbok för villkorsgivning av idrottsevenemang förväntas att inom kort fastställas av Polismyndigheten.

Svenska Fotbollförbundet
Svensk Elitfotboll

Läs polisens kommunikation här