Fler SLO:er med vidgat ansvar, till fler supportrar på arenan. Det blir verklighet 2020 när Hammarby IF utökar sin arenaservice och rekryterar fler matchdags-SLO:er.
– Vi har under flera år sett hur SLO-rollen stärkts i betydelse och blivit allt viktigare för flertalet av våra klubbar, och numera finns det goda exempel på när SLO:n finns med i klubbens olika ledningsforum. Det är en utveckling som vi välkomnar, säger Kaveh Sarvari, Evenemangs- och privatmarknadsansvarig på Svensk Elitfotboll.

– Vi vill fortsätta jobba med dialog och även utöka det så att fler olika typer av supportrar får tillgång till en SLO, säger Jonas Myrstedt, huvudansvarig SLO i Hammarby IF.

En Supporter Liaison Officer (SLO) är en supporterkomptens och servicefunktion inom klubbarna. SLO:n fungerar som en neutral länk mellan föreningen, supporterrörelsen, myndigheter med flera, och har i uppdrag att jobba dialogförstärkande, konfliktreducerande, kulturbyggande, organiserande och kunskapsspridande mellan parterna. 

En SLO är ofta en person från de egna leden som har god kännedom om sin egen klubb och dess supportrar, och blir den givna kontakten i kommunikationen mellan fotbollens intressenter såväl före, under och efter match. I Sverige infördes arbetet med SLO:er 2012 och det svenska SLO-arbetet har många gånger setts som en förebild i Europa. Hammarby IF tar inför säsongen 2020 sitt eget SLO-arbete ett steg längre och rekryterar upp till nio matchdags-SLO:er för att utöka sin arenaservice.

– Vi jobbar med uppföljning och utvärdering av varje match och vi strävar hela tiden med att förbättra servicen och upplevelsen vid våra arrangemang, säger Jonas Myrstedt och fortsätter.

Vi vill kunna erbjuda SLO-funktionen till fler besökare på våra arenor. Vi vill växa med klubben och vårt SLO-arbete behöver växa så att vi kan ge service till fler sektioner än bara ståplats. SLO:erna ska inte bara finnas på innerplan utan kan också finnas på andra sektioner eller exempelvis vid bortasektionen där de samarbetar med bortalagets SLO.

För att klara av detta så utbildar Hammarby ett ytterligare antal matchdags-SLO:er.
– De kommer att jobba som en förlängd arm till mig som huvudansvarig. Det kommer att underlätta klubbens arbete och vi får mer dedikerade SLO:er.

Hammarbys initiativ välkomnas av Svensk Elitfotboll.
– Supportrarna är vår största tillgång och finns i massor av olika konstellationer – och på alla delar av arenan – allt från klacksektion till familjeläktaren. Därför ligger Hammarbys satsning helt i linje med vår vision om att stärka närheten, dialogen och servicen till alla supportrar på arenan, säger Kaveh Sarvari.

Även Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) tycker att utvecklingen av SLO-rollen går åt rätt håll i klubbarna.
– Det är mycket glädjande att se utvecklingen av SLO-funktionen och att fler klubbar satsar mer på sina SLO:er och erbjuder en större del av publiken dialog och service. Jag vet att bland annat Djurgårdens IF och IFK Göteborg sedan tidigare använder sig av ett utökat antal matchdags-SLO:er, och det är bara positivt att Hammarby gör samma sak och dessutom sprider SLO:erna över fler sektioner, säger Sofia Bohlin, ordförande i SFSU.