Covid-19 har slagit hårt mot hela samhället. Idrotten är inget undantag. De Europeiska ligornas organisation European Leagues har skrivit under ett så kallat Position Paper som beskriver hur idrotten i Europa har påverkats av Covid-19 och hur viktig idrottens överlevnad faktiskt är. Bland annat jobbar var 37:e anställd i hela Europa på något sätt inom idrottssektorn.

Initiativet till dokumentet är taget av bland annat den Europeiska olympiska kommittéens EU-kontor och UEFA och en rad andra aktörer inom idrotten i Europa. Dokumentet stöttas förutom av European Leagues också av flertalet olympiska kommittéer ute i Europa, Internationella handbollsförbundet, Internationella friidrottsförbundet, samt även svenska Riksidrottsförbundet.

Dokumentet fastslår att idrotten i Europa är jämförbar rent ekonomiskt med vad jordbruket, skogsbruket och fiskeindustrin genererar tillsammans. Alla de 5.67 miljoner människor som jobbade med idrott i Europa innan Covid-19 uppgick till 2.72% av EU:s totala antalet arbetare. Varje 47 Euro uppges vara skapad av idrottssektorn i Europa.

Med det sagt så hoppas skaparna av dokumentet att myndigheterna i hela Europa prioriterar att skydda idrotten och se den som en industri med stark ekonomisk påverkan, som skapar sysselsättning och utgör en betydande del av Europas samlande BNP. ”Idrottens sociala påverkan kommer att bidra till återuppbyggnaden av Europas samhällen under och efter Covid-19-krisen”, skriver de i dokumentet.

Idrottens alla intressenter har drabbats hårt av Covid-19 på något sätt. Alla har förlorat intäkter. I många fall har människor blivit arbetslösa, och mår psykiskt dåligt samt att näringar med direkt eller indirekt anknytning till idrotten går på knäna.

I den identifierade action plan som ingår i dokumentet beskrivs bland annat att idrotten måste kunna ta del av fonder som skyddar anställningar och förlorade inkomster, att idrotten kan få skattelättnader, att det möjliggörs för statligt stöd, förbättra utbildningen för att motverka psykisk ohälsa samt stimulera till en aktiv och hälsosam livsstil.

Läs det hela det europeiska position paper här