Dagens medlemsmöte inleddes med att representanterna från de 32 elitklubbarna träffade idrottsministern Jakob Forssmed. Idrottsministern berättade om dialogen som ägt rum kopplat till de ordningsstörningar som inträffat på arenorna och passade även på att lyfta elitfotbollen som en viktig och positiv kraft i samhället.

– Vi är glada över att idrottsministern deltog och fick möjlighet att träffa våra medlemsklubbar. Vi behöver skapa en förståelse för varandra inför de gemensamma utmaningar och frågor vi står inför, och idrottsministerns engagemang och närvaro är en viktig pusselbit för att nå dit, säger Simon Åström, ordförande Svensk Elitfotboll.

Under våren träffade Svensk Elitfotboll representanter från regeringen, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten för att diskutera det aktuella säkerhetsläget för elitfotbollen i Sverige. Då framkom att samtliga parter ser den befintliga exkluderingsstrategin som rätt väg att gå. Under dagens medlemsmöte betonade alltjämt Forssmed vikten av att alla berörda parter tar sitt ansvar för att få bukt med ordningsproblematiken.

– Från Svensk Elitfotbolls perspektiv är vi övertygade om att exkluderingsstrategin är rätt väg att gå för att komma åt problemen som förekommer på våra arenor. Med det sagt behöver vi samverka över gränserna för att lyckas i arbetet och vi ser väldigt positivt på den dialog som vi sedan en tid tillbaka för tillsammans med företrädare för regeringen, menar Åström.