IFK Göteborg blir först ut att anlägga hybridgräs. Från och med 2017 så kommer klubbens U19 och U21 att spela på underlaget på Kamratgården.
–  Det handlar inte om att ersätta konstgräs utan att förbättra naturgräs, säger Thomas Wernerson, som kommer sköta färdigställandet av arbetet på Kamratgården enligt IFK Göteborgs hemsida.

Hybridgräsfrågan är flitigt diskuterad och nyligen tillsattes en grupp som ska utreda för- och nackdelar samt konsekvenser av olika val av underlag och beroende vad man kommer fram till så kan det bli mer vanligt med hybridgräset. IFK Göteborg blir nu den första elitklubben med underlaget.
– Vi är stolta över att vara den första föreningen på elitnivå som tar det här steget, säger IFK Göteborgs sportchef Mats Gren till klubbens hemsida.

Flera klubbar runt om i Europa använder redan underlaget och på sikt kan hybridgräset förlänga grässäsongen för klubbarna som använder hybriden.

Arbetet på Kamratgården är redan igång. Om 5–6 veckor ska grundarbetet vara klart och hybridplanen redo att sås. Planen ska vara redo att användas i samband med vårsäsongen 2017.

Fakta hybridgräs:

  • Konstgräs läggs som en armerande grund i form av ett rutnätsmönster
  • Sedan sår man naturgräs i rutnätsmönstret och låter det växa upp över konstgräset
  • När man sedan klipper gräsmattan så ser man till att hålla det på en nivå ovanför konstgräset så att man hela tiden spelar på naturgräset.
  • Gräsmattan sköts sedan som en vanlig gräsmatta vad gäller bevattning och dränering etc.
  • En förutsättning för hybridgräsets fortlevnad är värme i marken, precis som det är med vanligt gräs.