IFK Göteborg och Cruyff Foundation startar tillsammans ”Planer för framtiden” för att genom fotbollen bidra till bättre hälsa, gemenskap och tryggat för barn och ungdomar över hela Göteborg stad.
– Det finns en enorm kraft runt om i hela vår stad och med fotboll som universellt språk kan vi bidra till att förena staden Göteborg, säger Elisabeth Anderton, som är verksamhetsansvarig för föreningens sociala arbete, ”IFK Göteborg i samhället”.

Områden som först får fotbollsplaner är Biskopsgården, Hammarkullen och Bergsjön. Tre områden där IFK Göteborg tidigare inte synts och hörts så mycket. För två år sedan gjordes en undersökning på Gamla Ullevis läktare där det framkom att Blåvitts publik inte speglade staden och dess invånare i tillräcklig utsträckning, men det hoppas IFK Göteborg nu förändra.

– Vi kommer att starta med tre planer. En i Hammarkullen, en i Biskopsgården och den tredje i Bergsjön. Förhoppningen är att kunna ta två av dem i bruk före årsskiftet. Sedan är ambitionen att fortsätta att bygga så kallade ”Courts” i övriga delar av vår stad, säger Elisabeth Anderton till IFK Göteborgs hemsida.

Cruyff Foundation har jobbat med att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar sedan slutet av 90-talet och engagerar över 60 000 barn i veckan i 21 länder. Ytorna runt fotbollsplanerna kommer att bjuda in till både organiserad verksamhet och till spontanidrott och vara inramade av Cruyff Foundations regler och värdegrund.