Den 6-9 juni hålls val till Europaparlamentet i Bryssel. I samband med det tar de europeiska ligorna via intresseorganisationen European Leagues fram ett manifest som understryker de viktigaste frågorna för den internationella fotbollen mellan 2024-2029.
– Det är väldigt viktigt att vi engagerar oss i frågor på EU-nivå. Det är många frågor på bordet som är aktuella och i högsta grad påverkar oss och fotbollen i Europa, säger Simon Åström, ordförande i Svensk Elitfotboll.

European Leagues är en intresseorganisation för fotbollsligorna i Europa där Allsvenskan och Superettan är en av medlemmarna genom Föreningen Svensk Elitfotboll. I manifestet går det att läsa följande prioriterade frågor för mandatperioden 2024-2029:

  • Marknadsföra respekten för hela fotbollspyramiden och att beslut inte bara tas i toppen av pyramiden i syfte att gynna endast några få klubbar.
  • Skydda idrottens autonomi inom EU samtidigt som vi arbetar för att förbättra genomförbarheten av en mer transparent, objektiv och icke-diskriminerande uppsättning regler för att styra vår idrott.
  • Anta lagstiftning för att bekämpa olaglig piratkopiering av innehåll online efter EU-kommissionens rekommendation från 2023.
  • Fortsätt att stödja medlemsligornas frihet att licensiera vårt innehåll på territoriell basis samtidigt som det nuvarande systemet med motiverad geoutläggning upprätthålls;
  • Fastställ lagstadgade kriterier för sportspellicensinnehavare i Europa att endast använda officiella datakällor för att skydda idrottens integritet och immateriella rättigheter;
  • Samverka med den nyetablerade AML-myndigheten för att tillsammans arbeta med genomförandet av de nya reglerna för bekämpning av penningtvätt som tillämpas på fotbollsklubbar;
  • Motstå krav på införande av avgifter för telekommunikationsnätverk, bland annat.

– Fotbollen berör och finns till för så många i vårt samhälle och det är viktigt för oss att vi har en sport som är till för alla och att ingen olovligen skor sig på vår verksamhet. European Leagues företräder oss på ett bra sätt på europeisk nivå och vi arbetar nära tillsammans med övriga ligor i EU-frågor, menar Simon Åström.

Under det senaste EU Sports Forum som genomfördes i belgiska Liege i mitten av april var det fokus på governance och spelschema/årskalender.

Såhär sammanfattar European Leagues det mötet:
Den nyligen avkunnade domen från ECJ angående Super League-fallet kräver en mer transparent, objektiv och icke-diskriminerande uppsättning regler för att styra professionell fotboll. Alla fotbollsintressenter måste vara ansvariga för hur de genomför processer och fattar beslut, särskilt när dessa beslut – såsom de som rör kalenderfrågor – påverkar hela ekosystemet och har stor påverkan på botten av pyramiden som utgör grunden för hela fotbollsindustrin. Det är dags att utveckla sig från en internationell fotbollsstyrningsmodell baserad på samråd till en mer inkluderande modell av strukturerade sambeslut som kan beakta alla intressenters legitima intressen i spelet.