Gemensamt uttalande från Karl-Erik Nilsson och Lars-Christer Olsson, ordförande för Svenska Fotbollförbundet (SvFF) respektive Svensk Elitfotboll (SEF), efter mötet med polisen den 26 juni.

”Det var ett bra, konstruktivt möte i goda anda. Vi framhöll att väldigt mycket har blivit bättre på och omkring våra arenor under de senaste åren – förekomsten av våld har minskat och rasism existerar i princip inte på läktarna. Vår uppfattning är att polisen delar den bilden.

Ett kvarvarande problem är dock den ökande användningen av pyroteknik, den trenden måste vändas. Det gemensamma målet vi har är att illegal pyroteknik inte ska få förekomma på arenorna och att arrangemangen ska vara trygga, säkra och välkomnande. Vi strävar också mot en ökad enhetlighet och samsyn både inom och mellan våra respektive organisationer. Vi kommer att träffas oftare för diskussioner på nationell strategisk nivå, nästa möte äger rum i augusti.”