Under sommaren har Karl-Erik Nilsson och Lars Christer Olsson, ordförande för SvFF respektive SEF, träffat Polismyndigheten vid två tillfällen.

De två ordförandena kommenterar sommarens möten med polisen:

”Samtal har förts på strategisk nivå i en god anda. Parterna är eniga om att mycket har blivit bättre de senaste åren, till exempel har förekomsten av våld och rasism på arenorna minskat märkbart. Användningen av illegal pyroteknik är ett kvarvarande problem och den trenden måste vändas.”

”Polismyndigheten kommer fortsatt använda sig av villkorstrappan samtidigt som en stärkt dialog och ökat samarbete sker med arrangörer och klubbar på olika nivåer nationellt, regionalt och lokalt för att utforma en lämplig lokal tillämpning av trappan. Det gemensamma målet är att vi vill se trygga, säkra och välkomnande arrangemang och att illegal pyroteknik inte ska förekomma på arenorna. Ett ökat fokus ska riktas mot tongivande kriminella personer bland fotbollsbesökarna med syfte att dessa ska lagföras för de brott de begår.”

”Vi är också överens om att vi ska sträva mot ökad enhetlighet och samsyn inom respektive organisation och mellan organisationerna, och fortsätta dialogen.”

Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet
Lars-Christer Olsson, ordförande Föreningen Svensk Elitfotboll