Svensk Elitfotbolls Marknadskonferens ägnades som brukligt till nödvändig kunskapsutvidgning och erfarenhetsutbyte men det väcktes också en del nya frågor som manade till eftertanke i klubbarnas sätt att arbeta och agera.
– Vi är alla viktiga verktyg för både ligornas och klubbarnas ambitioner att höja de strategiska nivåerna i vårt arbete. Det är viktigt för oss att vara mer långsiktiga och strukturerade. 
Alla här på konferensen kan vi bli bättre på att planera och strukturera, säger Jan Karlsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på Svensk Elitfotboll.

Den här gången deltog totalt 63 personer på konferensen, dels klubbarnas affärsansvariga i Allsvenskan och Superettan, SEF personal samt representanter från ligornas samarbetspartners. Syftet är som alltid att belysa ligautveckling och öka samhörighet och tillhörighet till ligan, men också att vara ett forum för expansiv affärsutveckling, att stimulera kollegial samverkan samt att bidra med inspiration och insikter.

En av de nya frågorna som väcktes under konferensen var om strukturerad redaktionell kommunikation ur ett affärsperspektiv – där Svensk Elitfotboll gav infallsvinklar hur de själva strukturerat arbetar för att inkludera och uppmärksamma ligornas samarbetspartners i sin kommunikation. Klubbarna jobbar väldigt olika men fick alla presenterat ett nytt tankesätt som alla marknadsansvariga inte jobbat med förut.

Klubbarna fick själva också presentera hur de idag jobbar med att profilera sitt varumärke och sina samarbetspartners och i Allsvenskan röstades AIK fram av deltagarna som Best practice för sitt ”Gnaget on tour” – men Stefan Jonasson, Kommersiell chef i AIK skänkte i sin tur bort priset till BP för att uppmuntra deras arbete med jämställdhet som kom tvåa i omröstningen.

I Superettan röstades IK Brage fram till best practice för sitt sätt att jobba med ”Bragehästen” som i sociala medier får följa med på IK Brages resa i Superettan.

Bragehästen populär hos IK Brages supportrar

Bragehästen populär hos IK Brages supportrar

– Det är speciellt och oerhört uppfriskande att uppleva den konstruktiva transparens våra klubbföreträdare har när det gäller att dela med sig av egna erfarenheter för kollegornas nytta – det är verkligen kollegial samverkan när den är som bäst, menar Jan Karlsson.

Utöver nämnda ämnen så diskuterades bla också format för Allsvenskans och Superettans Upptaktsträff, hållbar klubbutveckling, ligainramning, ligornas identitet, kundresan och prioriterad kommersiell utveckling från Svensk Elitfotbolls perspektiv.

Alla ligornas samarbetspartners fanns också på plats och presenterade sina satsningar för hösten och framåt. På det stora hela var klubbarnas respons över konferensen mycket bra och alla konferensdeltagare verkade överens om att Svensk Elitfotbolls sammankomster blivit bättre och mer professionella med åren.