SEF:s samarbete med analys- och strategiföretaget United Minds toppade dagordningen på medlemsmötet i Stockholm den 2 september.

– Deras undersökning om publik- och fotbollsintresse är en fortsättning på det utvecklingsprojekt som vi satte igång 2010, säger SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson.

 

Text: Michael Ljungberg, Textbyrån MLT / Foto: Avdo Bilkanovic, Bildbyrån

 

– United Minds omfattande undersökning kom bland annat fram till att vi skulle skifta perspektiv. Nu är det alldeles för mycket ”inifrånperspektiv”, där vi tittar på omvärlden inifrån föreningarna och SEF. Allt som händer går ut på att omvärlden inte förstår oss. Vi kom fram till att vi måste vända perspektivet och titta på fotbollen utifrån och in. Och så att säga sätta oss på publikens sida, förklarar Lars-Christer Olsson.

 

SEF-basen förkastar den gamla ”sanningen” att om man bara spelar bättre fotboll så kommer publiken.

– Det fungerar inte längre. Vad som visat sig i praktiken är hur liten kunskap vi egentligen har om vår publik och vilka som skulle vilja gå på fotboll men inte gör det. Detta gjorde att vi satte igång United Minds-undersökningen, säger Lars-Christer Olsson.

 

Undersökningen gjordes via en mängd metodvarianter.

– United Minds har bland annat besökt arenorna och intervjuat besökare för att ta reda på vad de som går på matcher i dag tycker är viktigast. De har även arbetat med telefonintervjuer och enkäter bland allmänheten. Det har för övrigt gjorts tidigare också av branschmätningsföretaget SKI (Svenskt Kvalitetsindex), som också ingått i den här studien, berättar Lars-Christer Olsson.

 

Slutsatsen är att det krävs ett ”utifrånperspektiv” för att öka kunna öka intresset för svensk elitfotboll. Att få folk som är intresserade av fotboll men inte går på matcher att komma till våra arenor.

– Nu ska vi samla ihop oss och så att säga göra verkstad av det här. En av de starkaste anledningarna till att folk går på fotboll är stämningen på arenorna. Många människor drar sig för att gå på matcher för att de upplever en negativ stämning med våld, olämpligt språkbruk och liknande. Här balanserar vi onekligen på en knivsegg för att behålla stämningen och få dem som tvekar att gå, konstaterar Lars-Christer Olsson.

 

united minds