SvFF:s TK beslutade vid möte den 15 september om svängning av slutomgången i Allsvenskan och Superettan, och som följd av det även kvalmatcherna till Allsvenskan. TV4 har som rättighetsinnehavare till kvalmatcherna i Allsvenskan nu meddelat tänkbara avsparkstider för onsdag 5 november och lördag den 8 november. För spel onsdag den 5 november har man lämnat två alternativ, kl 17.45 eller kl. 18.00 och lördag den 8 november kl 17.30.

 

Man har även lämnat alternativet att sända kvalmatcherna torsdag den 6 november, med avsparkstid kl. 18.30 (Ett krav från UEFA vid spel på Champions och Europa League kvällar) och söndag den 9 november kl. 14.30.

 

Sett ur ett sportsligt, ekonomiskt, säkerhets och supporter perspektiv, ter sig speldagarna och avsparkstiderna TV4 lämnat för torsdag och söndag, som ett bättre alternativ än de nu fastställda.

 

TK beslutar, med hänvisning till ovan redovisade,

att                 speldagarna för kvalmatcherna till Allsvenskan onsdag den 5 november 2014 och lördag den 8 november 2014, ändras till att spelas torsdag 6 november 2014 kl.18.30 och söndag 9 november 2014 kl. 14.30.

 

I beslutet deltog: Gerhard Sager  ordförande, Anna-Karin Broström, Henrik Jönsson, Sören Gustafsson; Paul Myllenberg, Georg Barsom, Kenneth Carlsson, Monica Hjerp, Ingmar Alm, Linda Wrenne och Madelene Ekwall.

 

I händelse av missnöje får berörd part skriftligen överklaga beslutet hos SvFF:s Styrelse, Box 1216, 171 23 Solna. För att kunna prövas krävs dels att prövningstillstånd beviljas enligt 4 kap SvFF:s TB, dels att överklagandet har inkommit senast den 3 oktober 2014.