Deltagare från hela Europa samlades i Sofia i Bulgarien för en LIAISE workshop på temat säkerhet, trygghet och service. Sverige representerades av Kaveh Sarvari från Svensk Elitfotboll och Lena Gustafson Wiberg, SLO i Djurgården.

LIAISE är ett Erasmus+-projekt som är finansierat av EU och delfinansierat av UEFA. Projektet löper fram till november 2019. Sju ligaföreningar och förbund, två nationella supporterorganisationer, där ibland Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU), samt Football Supporters Europe (en organisation för supporterföreningar i Europa) är med i projektet.

På tvådagarsmötet diskuterades Europarådets konvention om ett integrerat bemötande för säkerhet, trygghet och service.

Mötet inleddes med ett välkomnande från det bulgarisk fotbollförbundets Generalsekreterare Borislav Bobov och av Stuart Dykes, ansvarig för SLO-utvecklingen på SD Europe. Dimitar Christov, SLO-koordinator i Bulgarien, berättade om landets arbete med SLO-rollen och hur Europarådet hjälpt honom i hans arbete.

Mötesdeltagarna introducerades sedan för Europarådets 218:e konvention om integrerat bemötande för säkerhet, trygghet och service under fotbollsmatcher och andra idrottsevent.

Introduktionen följdes av gruppdiskussioner om vilken roll Europarådets konvention kan spela i att stärka och förbättra SLO:ernas roller.

Läs mer om LIAISE på SD Europes hemsida.