Sverker Fryklund har sedan 2009 jobbat i Malmö FF som idrottspsykolog. I ett försök att kvalitetssäkra den sportsliga verksamheten och för att bland annat hitta rätt metodik för träning, kost och återhämtning så blir han nu istället idrottsvetenskaplig koordinator.
– Det handlar om att ta reda på att det vi gör och det vi vill investera i faktiskt har någon form av evidens, alltså vetenskaplig grund, säger Fryklund till Malmö FF:s hemsida.

Arbetet beskrivs som ett sätt att bekräfta att klubben gör bra saker och inte att man gör saker bara för att man tror att det är bra saker.
– Jag ska ge en samlad bild av den forskning som finns publicerad för att hjälpa den sportsliga ledningen att fatta beslut. Dels kvalitetssäkrar man och dels så slösar man inte med resurser. Det är kärnan i det hela, säger Fryklund till mff.se.

Sverker Fryklund kommer inledningsvis att fokusera mycket på talangutvecklingen i Malmö FF.