I en artikel i Dagens Samhället skriver Malmö FF och deras vd Niclas Carlnén och Karin Heri, avdelningsansvarig Karriärakademin i Malmö FF om vikten av fortsatt lokal samverkan för att lösa lokala utmaningar.

Elitfotbollen har sedan ett år tillbaka jobbat hårt för att med fotbollens hjälp nå personer långt utanför arbetsmarknaden och på så sätt para ihop dessa arbetssökande med klubbarnas egna nätverk i syfte att sysselsätta så många som möjligt. Just nu har åtta klubbar hoppat på tåget och ingått i lokala överenskommelser med sin respektive arbetsförmedling.

Malmö FF som är en av föregångarna som har inspirerat till den nationella avsiktsförklaringen med Arbetsförmedlingen har länge kört med konceptet Karriärdagen och genom den lyckas sysselsätta över 100 ungdomar långt utanför arbetsmarknaden. Nu skriver Malmö FF i en opinionstext i Dagens Samhälle att kreativa modeller för samverkan riskerar att bli bortprioriterade i osäkra tider.

”Det är allmänt känt att ett arbete leder till tydligare tillhörighet i samhället, något som vi vill att alla ungdomar ska ha en chans att få”, skriver Malmö FF i tidningen.

Karin Heri, Malmö FF och Nationell samordnare sysselsättning på Svensk Elitfotboll

Karin Heri, Malmö FF och Nationell samordnare sysselsättning på Svensk Elitfotboll

Under Karriärdagen så samlar Malmö FF arbetslösa ungdomar och företag och låter dessa träffas, samtala och utbyta material. Allt avslutas sedan med en gemensam fotbollsturnering med mixade lag med arbetslösa och företagare.

Malmö FF skriver i artikeln att de önskar ett fortsatt stöd för projekt som gör en positiv påverkan på samhället på lokal nivå, även när Sverige byter regering.
”Trots att det politiska läget ännu är oklart kvarstår behovet av fortsatt tydligt stöd till dessa initiativ från landets makthavare.”

Klubben avslutar texten med att bjuda in Sveriges blivande arbetsmarknadsminister till Karriärdagen.

Läs artikeln i sin helhet i Dagens Samhälle.