I vår inleder Svensk Elitfotboll en utbildning för klubbarnas akademichefer i samarbete med belgiska Double Pass. Utbildningen syftar till att öka deltagarnas kompetens gällande spelarutbildning och ge dem nya kunskaper att fortsätta att utveckla verksamheten i SEF-klubbarnas akademierDessutom skapar utbildningen tillfällen att utöka deltagarnas nätverk och relationer inom svensk elitfotboll.

Double Pass grundades 2004 i Bryssel. Företaget specialiserar sig på klubb- och talangutveckling och hjälper klubbar, ligor och förbund att utveckla sitt akademiarbete, och på så sätt också sin spelarutbildning. 

I höstas examinerades sportchefer i 17 SEF-klubbar från en liknande utbildning. Denna gång används samma format, men istället med inriktning mot akademicheferna. De områden som kommer beröras under fyra tvådagarskonferenser är bland annat klubbstrategi, organisation, ledarskap, fotbollsfilosofi och spelarrekrytering. Under några av sessionerna kommer fokus ligga på att förbättra såväl det strategiska som vardagliga samarbetet mellan akademin och seniorverksamheten. Dessutom kommer ett stort fokus att läggas på lärdomar från den nya akademicertifiering som infördes 2022.

Utbildningen leds av experter från Double Pass, och de kommer att presentera ramverk och insikter på företagets erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt, samt olika “best practice”-exempel hämtade ur en internationell klubbkontext.