I början av februari träffades samtliga Integrity officers för klubbarna i Allsvenskan och Superettan och gick igenom förutsättningarna inför den nya säsongen. Den digitala träffen anordnades av Svensk Elitfotboll och innehöll även gästspel och föreläsningar från Svenska Fotbollförbundet och Spelfriheten.
– Träffen fungerar som ett återkommande avstamp inför den nya säsongen där vi går igenom och informerar om det som varit samt vad som väntar, säger Anders Wikström, ansvarig för integritetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Svensk Elitfotboll inledde genom att informera om deadlines och aktiviteter inför och under den kommande säsongen. Bland annat behöver alla Integrity officers genomgå två utbildningar, en i anti-matchfixning och en kopplat till ansvarsfullt spelande. Förutom att själva genomgå utbildningarna är det även upp till varje Integrity officer att säkerställa att spelare och ledare i klubben genomför utbildningarna. Svensk Elitfotboll kräver 100% genomförandegrad för att säkerställa att alla är informerade om hur det fungerar, vilka regler som finns och vad som gäller.

– Även om det blir repetition för vissa så ser vi endast fördelar med att utbildningarna behöver genomföras inför varje ny säsong. Det är viktiga frågor som ständigt är aktuella och därmed behöver lyftas och diskuteras på regelbunden basis, säger Anders Wikström, ansvarig för integritetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Mikael Thorstensson och Johan Claesson – Utbildningskonsulent inom integritetsfrågor respektive Integrity officer på Svenska Fotbollförbundet – berättade sedan om hur SvFF arbetar med matchfixning och att deras uppdrag i stora drag går ut på att förebygga, utreda, samverka och påverka. Förbundsrepresentanterna gick även igenom vilka bestämmelser som fortfarande gäller kopplat till agentverksamheten samt vilka förändringar som finns i agentregelverket inför 2024.

Träffen avslutades med att Adam Reuterswärd från Spelfriheten berättade om den turné som Spelfriheten genomfört tillsammans med Svensk Elitfotboll ute hos landets elitklubbar. På turnén diskuteras spelproblematik och psykisk hälsa på ett sätt som ämnar synliggöra de risker och utmaningar som finns kopplat till ett icke ansvarsfullt spelande.

– Träffarna med Spelfriheten har genererat mycket positiv feedback från både klubbar och spelare. Statistiken vittnar om att våra spelare och ledare befinner sig i en riskmiljö beträffande spelproblem. Därför är det viktigt att vi tillsammans med Spelfriheten kommer ut och informerar även om riskerna med spel om pengar. Att ge de som är oroliga för sitt eller en lagkamrats spelande en kortare väg till en oberoende organisation har lett till en ökad kunskap bland våra spelare i dessa frågor, avslutar Wikström.

Fakta Integrity officer:
Rollen Integrity officer är en del av partnerskapet mellan Svensk Elitfotboll och Unibet. Det är en nyckelroll för att värna om elitfotbollens integritet i frågor som spelansvar och matchfixning. Varje enskild herrelitklubb har en Integrity officer i sin verksamhet. Denna person, som i regel är sportchefen i klubbarna, blir således länken mellan klubb, spelare och liga i dessa frågor. Varje Integrity officer har fått en specifik utbildning för sin ansvarsroll.