En stor fråga under säsongen 2019 har varit, och är, frågan om tillståndsgivning i samband med matcherna i Allsvenskan. Svensk Elitfotboll och klubbarna har en dialog med polismyndigheten för hur alla parter kan samverka bättre med varandra. Nu ger sig också politiken in i debatten genom att Miljöpartiet (Mp) lämnar in en motion till riksdagen där de vill verka för att fotbollsmatcherna ska fortsätta vara trygga, säkra och välkomnande.

Det är Mp:s Gustav Fridolin, Emma Hult och Lorentz Tovatt som står som avsändare av motionen. Trion skriver att stat och samhälle gemensamt bör agera för att fler ska få uppleva trygga fotbollsmatcher med levande supporterkultur, och att riksdagen bör ställa sig bakom en genomlysning av polisens strategiska arbete för säkerhet vid stora fotbollsevenemang, inklusive tillämpningen av villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang.

”Det arbete som många klubbar och supporterföreningar gjort under många år i samarbete med övriga delar av samhället för att komma till rätta med våld, sexism, homofobi och rasism är viktigt och måste fortsätta. Just därför är det också viktigt att myndigheter agerar på ett sätt som får med sig supportrar och föreningar i det arbetet,” skriver Mp i sin motion.

Mp menar med det polisens nya strategi och tillvägagångssätt genom kollektiv bestraffning har försvårat, eller förbjudit uttryck, för god supporterkultur och splittrat supporterleden till att sluta sig samman mot just polisen och att om det får fortsätta kan göra fotbollen till en otrygg plats att vistas på. Mp menar också att metoden bryter år av dialog och samarbete mellan fotbollen och supportrarna där syftet har varit att tillsammans få bukt med de få förekommande problemen som finns på våra läktare.

”Polisen ser supportrarna i sig, alla supportrar, som problemet istället för att rikta sitt arbete mot de i sammanhanget få personer som använder matcher för ordningsstörningar,” står också att läsa i motionen.

Mp menar att det finns anledning för riksdagen att kräva av regeringen att se över polisens arbete med säkra och trygga fotbollsevenemang.

”Det här är en fråga om idrott och idrottskultur. Om att åter säkra ett gemensamt förtroendefullt samarbete mellan staten, idrotten och civilsamhället för att alla ska kunna gå tryggt på fotbollsmatcher med en levande supporterkultur”.

Miljöpartiet vill att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen och tillkännager detta för regeringen.