Svenska Fotbollförbundet, SEF, EFD och Riksidrottsförbundet träffade idag Folkhälsomyndigheten för att diskutera möjligheter att, på ett smittsäkert sätt, välkomna publik tillbaka till fotbollsarenorna.

Gemensam kommentar av Håkan Sjöstrand, Mats Enquist och Tomas Hoszek, generalsekreterare för SvFF, SEF respektive EFD.

”Svensk fotboll har länge efterlyst en dialog med Folkhälsomyndigheten om förutsättningar att spela fotbollsmatcher inför publik under kommande säsong. Det är positivt att ett möte slutligen kunde genomföras.

Vi presenterade hur svensk fotboll har jobbat med åtgärder för att skapa smittsäkra arrangemang, och de mycket goda resultat det har gett. Framför allt visade vi hur det är möjligt att tillåta viss publik på både landskamper och klubblagsmatcher, utan att riskera smittspridning. 

Avgörande för att nå en rimlig och ändamålsenlig lösning i publikfrågan är att man utgår från arenornas kapacitet och infrastruktur när man avgör vilken publikkapacitet som är möjlig. En absolut gräns som gäller för alla arenor och evenemang, oavsett storlek och övriga förutsättningar, blir både trubbig och orättvis. 

Vi efterlyste en löpande dialog kring publikfrågan. Folkhälsomyndigheten meddelade att man var öppen för att diskutera frågan vidare, men att tidpunkt och behov för diskussioner får avgöras utifrån hur läget i pandemin utvecklas.  Folkhälsomyndigheten meddelade vidare att man uppskattade den information om fotbollens arbete med smittsäkra evenemang som man fick, och att man kommer att diskutera detta vidare inom sin organisation.

Från fotbollens sida ser vi fram emot att fortsätta dialogen – och att nå fram till konstruktiva lösningar, där fotbollen inte särbehandlas negativt. Även om situationen idag inte tillåter publik är det viktigt att vi redan nu diskuterar hur vi hanterar ett läge där det finns möjlighet att öppna upp. 

Det finns en stor vilja bland fotbollens alla aktörer att komma framåt, och från klubbarnas sida är man beredda att ta det ansvar som krävs. Situationen för våra elitklubbar är mycket ansträngd idag, vilket också får följdverkningar även för bredd- barn- och ungdomsverksamheten. Om våra klubbar får möjlighet att ha publik på sina matcher när Allsvenskan för herrar och damer startar, kommer de att göra allt och lite till för att det ska fungera till punkt och pricka – för dem handlar det om överlevnad.”