Under måndagen träffades företrädare för Svenska Fotbollsläkares förening, SvFF, Elitfotboll Dam (EFD) och Svensk Elitfotboll (SEF) för att diskutera läkarföreningens brev till SvFF efter den allsvenska matchen mellan Helsingborg och Djurgården den 30 augusti. 

Fotbollsläkarföreningen har efter TK:s beslut gällande matchen Helsingborg-Djurgården i ett brev efterlyst en konstruktiv dialog med SvFF om hur liknande frågor och situationer ska hanteras framåt. Vid mötet var alla överens om att det är viktigt att fotbollen tar ansvar för att motverka smittspridning av Covid-19. Fotbollen ska inte bidra till att smittan sprids i samhället.

De medverkande vid mötet var också eniga om följande beskrivning och förhållningssätt framåt:

Med hjälp av de protokoll som tagits fram i samråd med medicinsk kompetens har nu ungefär 400 elitmatcher spelats, överlag har detta fungerat mycket bra. Den bärande principen har varit att på matchdag släppa fram endast symptomfria och friska spelare, på samma sätt som det fungerar i andra fotbollsligor runt om i världen.

I framförallt de högsta serierna, och i synnerhet på herrsidan, finns det oerhörda utmaningar med att flytta matcher med hänsyn till det redan komprimerade spelschemat. I vissa lägre serier finns det ett något större utrymme för matchflyttar.

Varje förening har ansvar för att följa gällande protokoll. Föreningen har också ett arbetsgivaransvar och ett medicinskt ansvar för sina spelare, där samråd ska ske med föreningens läkare. Det innebär bland annat att spelare och ledare med symptom ska avskiljas från verksamheten, så att endast symtomfria spelare och ledare deltar i föreningens verksamhet, träning och match.

Arbetsgivaransvaret innebär att det är föreningen som ansvarar för, och beslutar om, en eller flera spelare kan spela en match eller inte – eller om man kan ställa upp till match över huvud taget. I det ansvaret ingår att följa relevanta krav från Folkhälsomyndigheten och medicinska rekommendationer från regionala smittskyddsansvariga myndigheter. Om föreningen anser att man har möjlighet att genomföra en match, så har matchläkaren ansvar för att säkerställa att endast symtomfria spelare släpps fram för att delta i matchen.

Om en match inte kan genomföras för att en förening – utifrån sitt arbetsgivaransvar i smittskyddsfrågan – tvingas lämna walk over på grund av smittspridning i föreningen (efter ansvarig smittskyddsläkare eller matchläkares avrådan), är det slutligen SvFF:s Tävlingskommitté som beslutar om de tävlingsmässiga konsekvenserna av att matchen inte kan genomföras.

Vid mötet framfördes att det finns starka skäl att överväga en ändrad reglering så att följderna i dessa fall blir att föreningen inte drabbas av uteslutning i första hand, utan i stället döms som förlorare med 0-3. Denna fråga kommer nu att tas upp i SvFF:s styrelse.