Idag träffade SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson och SEF:s ordförande Jens T Andersson representanter för polisledningen på nationell nivå. 

Diskussionerna handlade om den fortsatta gemensamma dialogen mellan svensk fotboll och polisen nationellt med särskilt fokus på säkerhetsarbetet på arenorna från och med den kommande säsongen. Mötet ska ses som en del i ett arbete som även kontinuerligt sker på mer operativ nivå mellan, framförallt, SEF, klubbarna och polisen. Mötet skedde i en konstruktiv och positiv anda och ett nytt möte bokades in.