I juni genomförs årets nätverkskonferens tillika den fjärde upplagan av Nätverksarenan. Representanter från Svensk Elitfotboll åker till Berlin tillsammans med Allsvenskans och Superettans samarbetspartners samt med representanter från 15 klubbar i ligorna och deras strategiska samarbetspartners. Under årets konferens har även Elitfotboll Dam engagerats tillsammans med klubbar och strategiska samarbetspartners.

Intresset för Nätverksarenan blir större för varje år. Totalt medverkar nästan 150 personer på årets upplaga av Nätverksarenan, en tydlig utveckling jämfört med de tre tidigare konferenserna i Barcelona (60 deltagare), Madrid (80) respektive Milano (110). I Berlin väntar i år två dagars konferens med inspirerande gästföreläsare inom olika områden, där den röda tråden är ”omstart/nystart” ur perspektiven individ, organisation och samhälle. Sedan står såklart nätverkande mellan alla intressenter på agendan, allt för utveckling av nya som befintliga relationer. Syftet är att på sikt stärka förhållandet och nyttan av samarbetena mellan klubbarna, ligorna och dess strategiska partners på både klubb som liganivå.

”Nätverksarenan” utgör en årlig konferens där intressenterna klubb, liga samt strategiska samarbetspartners till klubbarna och ligorna träffas för att tillsammans ta in och delge insikter och erfarenheter som gör samarbetena långsiktigt framgångsrika för alla parter. Strategiska partners utgörs av både näringsliv och offentlig sektor.

– Nätverksarenan gynnar givetvis alla intressenter, våra samarbetspartners på både klubb- som liganivå, och i förlängningen våra supporters och publik, förutsatt att vi inom Nätverksarenan agerar rätt framåt, säger Jan Karlsson, Försäljningsdirektör på Svensk Elitfotboll.

En viktig del med konferensen är att föra klubbarnas egna samarbetspartners närmare varandra men också att träffas över gränserna och få inspel och insikter till utveckling av befintliga samarbeten. En sak som kom upp med tidigare konferenser var att samarbetspartners upplevde att de kom än närmare fotbollen och fick en utvidgad insyn i klubbarnas och ligornas värld, vilket är mycket värdefullt ur flera perspektiv.