Svensk Elitfotboll och klubbarna jobbar just nu hårt med att förbättra och förfina certifieringen av akademiernas certifiering. Certifiering 2.0 ska vara redo att användas till 2022.

Arbetet inleddes sent i höstas och i den första fasen jobbar klubbarna och SEF med att göra en omvärldsanalys och se hur man ligger till. Man utvärderar också dagens modell för att få med sig de bäst fungerande delarna därifrån. Fem arbetsgrupper har tilldelats olika områden att fokusera på. En omvärldsanalys har gjorts med fokus på hur man arbetar Danmark och Norge, men England och Tyskland har också kollats på.

I början på februari sammanfattades Fas 1 i arbetet med en avstämning mellan gruppledare och arbetet med Fas 2 inleddes. I den andra fasen fokuseras på vad som ska ingå i de tio olika områdena, hur poängen och procenten ska fördelas inom områdena och vad som på så sätt blir viktigast. I mars, på de regionala akademichefsträffarna, kommer akademicheferna bli informerade om hur arbetet går.

Efter en ny avstämning mellan gruppledarna i april startar fas 3 där de tio områdena ska bindas samman och det ska bestämmas hur områdena procentuellt jämförs med varandra. Ett första utkast av Certifiering 2.0 ska vara klart till det att alla akademichefer förhoppningsvis kan träffas på en nationell akademichefsträff i Halmstad i juli. 

Fas 4 inleds i augusti och pågår till och med oktober. Då ska det korrekturläsas och förfinas. Dessutom ska det testas på tre pilotklubbar (en trestjärnig, en fyrstjärnig och en femstjärnig) för att se hur det fungerar i realiteten och säkerställa att målen inte är för lågt eller högt satta.

I november ska den nya certifieringen vara klar och redo att användas. Förutom akademiernas representanter och SEF:s diton har och kommer extern hjälp att användas. Bland annat har Daniel Ekvall och Rasmus Wallin-Tornberg (A-landslagens ”team performance-psykologer”) varit med och tagit fram målen med fotbollspsykologi.

– Det här är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten vi har just nu inom svensk fotboll. Vi ska bli bättre över tid och måste ha rätt verktyg för att nå dit. Det är viktigt att hitta en balans så att klubbarna med fem stjärnor fortfarande måste utvecklas samtidigt som det inte blir för svårt för klubbarna med färre stjärnor att nå högre på skalan, säger Thomas Hasselgren, akademichefsutvecklare på Svensk Elitfotboll.