Riksidrottsförbundet (RF) är i full färd med att ta fram en ny utbildning i farorna med matchfixning, riktad speciellt till ungdomar i åldrarna 16-19 år. En av alla som får komma med inspel i utbildningen är Svensk Elitfotboll.
– Vi anser det väldigt viktigt att nå spelarna redan i tidig ålder, säger Anders Wikström, Svensk Elitfotbolls och Svenska Spels resurs mot matchfixning.

Anders Wikström kommer precis som 2017 att finnas på plats under sommarens Gothia Cup och där prata med spelarna i SEF Trophy, turneringen i turneringen för 15-åringar, om farorna med matchfixning. Wikström kommer även att befinna sig i Halmstad den 3-4 juli för att ha samma föreläsning för killarna och tjejerna på Utvecklingslägret. En del av materialet kommer direkt från den nya utbildningen som RF tar fram.

– Vi anser det väldigt viktigt att nå spelarna redan i tidig ålder för att informera om riskerna med matchfixing och också prata spelberoende och försök att muta unga spelare in i beroendeställning, menar Anders Wikström. I en nyligen genomförd studie står att läsa att 11% av gymnasieungdomarna i årskurs 2 har ett problemspelande och ungdomarna på Utvecklingslägret och i Gothia Cup är snart där.

RF:s nya utbildning ska när den är helt färdig kunna användas både i skolmiljö, inom tillvalet idrott, via lektioner och i samband med interaktion med ungdomar.