Projektet Fotbollsutveckling-Elitfotboll, herr/pojk” Del 2.

Vill du se bakgrunden till artikeln, del 1, klicka HÄR!

 
Vårt förslag på identifierade områden och förslag på åtgärder har redovisats på ordförandekonferensen i somras samt ett slutgiltigt beslut har tagits i Förbundstyrelsen i september 2013. En formell startpunkt för projektet blir 1 januari 2014 och avslutas 31 december 2016.

 

Vi har under arbetat använt oss av fyra referensgrupper som vi rådfrågat och stämt av idéer mot. Det har varit Sportchefer inom SEF, en akademichefsgrupp, tränare kring A- och U-21 landslag samt ungdomsförbundskaptener. Projektet huvudsakliga målsättning har varit ”Ett projekt med målet att nå fortsatta internationella framgångar för svenska herrlandslaget”, har en logisk underrubrik att vi också når framgångar i de internationella klubbturneringarna CL och UEL. Därför valde vi referensgrupper som arbetar kring dessa mål och vi har haft minst två möten per grupp, fysiska alternativt videomöten vilket har sparat tid, kraft och pengar. Claes och jag menar dock på att en realism måste infinna sig till detta projekts möjlighet att påverka utvecklingen. Projektet disponerar trots allt ”bara” ca 2 miljoner per år i tre års tid.

Det viktigaste är att genom detta projekt initiera och skapa förutsättningar för framtida satsningar.

 

För att få en så stor verkningsgrad som möjligt anser vi att projektet i huvudsak inriktas mot den elitförberedande herr/pojkfotbollen, det vill säga spelare i åldern 15-21 år och deras tränare. Våra referensgrupper har också en tydlig samsyn att förslag på aktiviteter skall främst riktas mot spelare och tränare. Förslagen riktas överlag mot nya aktiviter och för att spetsa befintlig verksamhet. Den ska ju alltid utvärderas och utvecklas, oavsett om det initieras nya satsningar och projekt.

 

Referensgruppernas och projektledarnas tänkande präglas också av ett långsiktigt tänkande. Utbildning och utveckling tar tid och är ingen quick fix. Det kan göra utvärderingen osäkrare eftersom det är svårt att korrekt utvärdera utbildningsinsatser. Framgångar och motgångar kan ju komma från andra aktiviteter och orsaker. De behov vi identifierat är följande:

 

1.  Fördela ansvar för den elitförberedande fotbollen.

Vi anser det vara viktigt att samverkan och gränsdragningar mellan SEF och SvFF inom den elitförberedande fotbollen klargörs och det finns ett tydligt behov av en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Här är vi redan i hamn i och med att ett avtal har tecknats där det nya momentet är att SEF tar ett helhetsansvar för utvecklingen av akademier. Vi ska också tillsammans skapa större tydlighet kring deltagande i landslag och en mer samlad och fyllig årskalender kommer att skapas som innehåller landslag- akademi- och utbildningsverksamhet.

 

2. En förbättrad omvärldsanalys

Vi är i behov av en förbättrad information om vad andra aktörer inom den internationella fotbollen gör och tänker. Vi är också i behov av att förstärka dokumentation och sammanställning när vi åker på exempelvis konferenser eller besök hos andra förbund och klubbar. Det finns också ett behov av ett utökat samarbete med lärosäten och initiativ till forskning.

En tydlig del av vårt anslag kommer därför att gå till att finna en ”omvärldsanalytiker”. Detta kommer att ta tid och vi har för avsikt att tills denna person är funnen, vilket inte är lätt, att skapa en fondliknande situation där resor och besök kan göras på vårt uppdrag eller till och med där medel kan sökas.
En första tydligt planerad aktivitet blir att med en utvald grupp besöka fotbolls-VM i Brasilien

 

3. En ”europeisk” matchmiljö 15-21 år

Vi ser ett behov av att ytterligare förlänga vår tävlingssäsong. Under mars månad spelas nu tävlingsmatcher för vår elit och vår elitförberedande fotboll (Svenska cupen och Ligacupen för 17 och 19 år) och nästa steg är att hitta former för utvecklande matcher i november månad. Det är också viktigt att öka kvalitén på nationella matcher med större intensitet. Vi välkomnar den utredning som kommer att tillsättas kring vår tävlingsfotboll och då inte minst i arbetet kring den elitförberedande delen.

Vårt första steg och bidrag är skapandet av ”shadow teams” i 17 och 16 årsåldern. Det innebär att det blir ett andralag i dessa åldrar och de kommer att spela landskamper mot Belgien i april och maj. Belgien har på senare tid uppmärksammats för sin förmåga att få fram starka spelare och de menar att en viktig pusselbit i deras framgång är att de gett fler spelare en chans att bli landslagsspelare.

I skapandet av starkare spelare är ett delprojekt redan i avslutningsfasen, nämligen en kartläggning av kostvanor och mätning av fettprocent av de allsvenska spelarna. Den har kompletterats med att över 50 spelare i 17-årskullen som samlats på Bosön genomförde testerna. Ansvarig för testerna har varit A-landslagets kostansvarige Henning Svendsen och hans samarbetspartner Ulf Ståhle. Slutresultat kommer att presenteras under våren.
Vi planerar också att skapa en Football Fitness studie under 2014.

 

4. Kompetenshöjning av tränare i vår elitfotboll

Inom svensk elitfotboll har vi till skillnad från egentligen övriga Europa, under en lång tid regelbundet samlat våra elittränare och utbytt erfarenheter. Vi har därför avsatt medel till en förstärkning av denna verksamhet, men kommer att under januari presentera ett lite annat upplägg än tidigare. Våra elittränare kommer att erbjudas besöka spännande miljöer i fotbolls Europa gentemot att besöket redovisas för oss övriga i slutet av året.

Vi har också identifierat ett stort behov ett förbättrat användandet av tekniska hjälpmedel för feedback till spelare. Därför är redan en kurs med 17 deltagare igång kring ”digital Matchanalys”. Ett kurstillfälle är redan genomfört i slutet av november och kursen avslutas med att gruppen åker till La Manga under U-landslagsturneringen för vårt U-17.

 

5. Ungdomskaptener (UFK) och deras arbetsuppgifter

Vi tror att det är viktigt för svensk fotboll att även nå EM och VM slutspel för U-21, U-19 och U-17. För att säkerställa att våra förbundskaptener för dessa lag ges så optimala möjligheter till förberedelse som möjligt, anser vi att UFK behöver verka i de miljöer där våra landslagsspelare finns i dag.

UFK behöver arbetstid att bygga bättre relationer mellan landslag och klubblag
och till fullo ägna tid åt de åldersbestämda landslag som har ett slutspel.
Vi har därför föreslagit att UFK ska rikta sina utbildningsinsatser mot att utveckla framtida elit och landslagsspelare på ett tydligare sätt.

 

Hur mäter man resultatet av projektet?

Våra åtgärder har ofta inget reellt mätbar siffra utan vi kommer förhoppningsvis att se konkretaresultat av detta först inom visst antal år. Vi kommer dock att redovisa mätbara tal i samband med exempelvis antal tränare som genomför de kurser och utbildningar som vi arrangerar. Eller antal spelare som deltar i tester osv.

Förutom dessa identifierade behov har vi funnit ett flertal områden som det också måste sättas resurser i, men vi har i ett första skede prioriterat dessa ovan. Vårt verktyg vid prioriteringar har varit att aktiviteten måste ligga relativt ”nära” landslagsverksamheten.

 

Hör gärna av Dig till Claes eller mig med synpunkter!

Stefan Lundin
Sportdirektör SEF och projektledare
tillsammans med Claes Eriksson, gruppledare UFK på SvFF

stefan.lundin@svenskelitfotboll.se
@StefanLundin2
070-2068478