Den nya certifieringen, som kommer att testas i höst för att sedan finnas på plats till 2022, kommer innebära förändringar inom många områden. Ett gäller besöken hos klubbarna, som kommer att göras under säsongen och ske vartannat år.
– Jag tror att det kommer lyfta svensk fotboll, säger Thomas Hasselgren, akademichefsutvecklare på Svensk Elitfotboll.

I veckan hölls det fjärde informationsmötet gällande certifieringen, där de sista arbetsgrupperna också fick presentera vad man kommit fram till inom sina områden.

Dessa gällde akademins personal och spelare, samt delen som kallas logistik. Det sistnämnda området inkluderar, bland mycket annat, föreningens plan för scouting och rekrytering av spelare, kvalitetssäkrandet av övergångar samt transitionen från akademi till A-lagsverksamhet. Där ingår att ha en plan för spelare som inte lyckas ta steget direkt upp i A-lagsverksamheten. 
– Det gäller ju att man har rutiner för både hur man rekryterar spelare in till akademin och hur man hjälper spelaren med nästa steg oavsett om det är internt i egen klubb eller till andra miljöer, konstaterar Thomas Hasselgren.

Under mötet gick han också igenom de besök av Svensk Elitfotbolls certifierare som kommer att göras vartannat år i samband med att den nya certifieringen tas i bruk. Tidigare har besöken skett efter säsong för att se över aktuella dokument – nu kommer de istället att göras under säsong, vara två dagar långa och bära ett helt annat syfte.

Hasselgren berättar:
– Vi går från en modell där vi sett på hur klubbarna har dokumenterat verksamheten till att nu följa upp dokumentation. Det viktigaste är att man klarar överföra detta till träningsplanen.  Man kan ha en spelarutbildningsplan på papper, men det gäller också se till så att det blir “verkstad” av den. Hela klubben blir kollad och kan få direkt feedback på det man gör, och det tror jag kommer att lyfta svensk fotboll.

Unicoach-klubbarna får nu närmast möjlighet att ge sina åsikter på de senast presenterade områdena i certifieringen, innan nästa möte den 16 juni då den större helheten ska avhandlas och utvärderas på nytt. I höst kommer sedan tre pilotklubbar att få agera försökskaniner och pröva den nya certifieringen.

Dess utformning kommer att vara resultatet av ett brett samarbete mellan de svenska elitklubbarna, och Thomas Hasselgren menar att även det är en stor vinst med den pågående processen.
– Klubbarna har visat upp ett stort engagemang och varit en otroligt bra hjälp i det här arbetet. Det har också gett bra effekt dem sinsemellan, för det har varit ett bra samarbetsklimat och de har kunnat jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Bara det är en positiv sak med detta, säger han.