I sin hållbarhetsrapport för året 2020 understryker Superettans presenting partner OBOS betydelsen som samarbetet med Svensk Elitfotboll har för dess samhällsengagemang. Klubbarna i Allsvenskan och Superettans lokala närvaro, och dess medföljande förmåga att vara en del av en positiv utveckling i sin närmiljö, rimmar väl med den helhetssyn på uppdraget som bostadsutvecklare som OBOS formulerat i sjupunktsprogrammet ”Livet mellan husen”.

OBOS hållbarhetstänkande används som en del i planerandet och byggandet av bostadsområden, snarare än bara bostäder, där människor kan leva och må bra. Därför siktar OBOS nu på att under 2021 utveckla samarbetet med Svensk Elitfotboll ur perspektivet från just Livet mellan husen.

En nyckelperson i stärkandet av denna dimension i OBOS och Svensk Elitfotbolls partnerskap blir Beatrice Clarke, hållbarhetsansvarig på SEF, vars arbete också lyfts fram i hållbarhetsrapporten.

– Vi har sett att vi är som mest framgångsrika i vårt samhällsengagemang när vi samarbetar med näringslivet och offentlig sektor. Med OBOS som partner kan vi kombinera vår egen paroll ”Tillsammans skapar vi vinnande lag” med deras ”Livet mellan husen” vilket ger oss en fantastik möjlighet att utveckla vårt engagemang för barn och unga där våra klubbar finns. När andra instanser och myndigheter forskar på dessa grupper kommer det fram att mycket av vad som saknas är sammanhang, mötesplatser och att bli sedd av vuxenvärlden. OBOS har starka varumärken lokalt där de är verksamma, vilket även gäller våra klubbar vars spelare dessutom fungerar som vuxna förebilder och tillsammans kan vi därför skapa just de mötesplatser som saknas idag. Det blir starka synergieffekter som även kan hjälpa till att åter sätta idrotten och föreningslivet i allmänhet, och fotbollen i synnerhet, på agendan som den del av det svenska samhällsbyggandet vi varit historiskt och bygga ett ovärderligt socialt kapital.

Ulrika Liiv är Kommunikations- och Hållbarhetschef på OBOS:

– Samarbetet med fotbollen, både Svensk Elitfotboll och Elitfotboll Dam, är en viktig del i hur vi på OBOS kan visa vårt samhällsengagemang. Vi delar värderingar kring allas lika värde och vikten av att vi tillsammans verkar för ett samhälle där det finns plats för alla, oavsett bakgrund eller kön. På OBOS arbetar vi varje dag med att skapa bostäder för alla i alla delar av landet. Vårt mål är att alla ska ha en trygg bostad, och att många fler ska har möjlighet att äga sin bostad. Men livet mellan husen är en lika viktig del i att skapa trivsel och trygghet och här är vårt samarbete ovärderligt.

Läs OBOS hållbarhetsrapport här