Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson skriver ett öppet brev till de 32 medlemsklubbarna i Allsvenskan och Superettan.

”Hej!

De senaste månaderna har varit omvälvande för oss alla. Det är svårt att hitta någon tidsperiod efter andra världskriget som haft sådant genomslag, i hela världen, som Covid19-pandemin.

Alla blev tagna på sängen och det blev inte bättre av att varje land för sig har infört sina egna lösningar för att skydda sin befolkning från epidemin. 

Inom fotbollen har vi givetvis prioriterat hälsofrågan högst och därmed var det naturligt att all pågående tränings- och tävlingsverksamhet avbröts med omedelbar verkan i så gott som hela Europa. Jag nämner Europa och UEFA här eftersom de beslut som fattats där har en direkt inverkan på vår fotboll i Sverige.

Även om vi inte startat upp så mycket av vår tävlingsverksamhet när viruset slog till så var de flesta ligor och UEFA:s turneringar mitt i sina avslutande faser och slutspel.

Det har inneburit att vi i Europa måste både avsluta säsongen 2019/20 och inleda den nya säsongen 2020/21 på något sätt under de förutsättningar som Coronaviruset dikterar.

I SEF har vi att förhålla oss till de internationella förutsättningarna och de svenska myndigheternas riktlinjer. Här är samarbetet med Svenska Fotbollförbundet helt avgörande för vår framgång och det är ytterst viktigt att svensk fotboll går i takt. Vi är ju kända för att ha ett gott samarbete i hela fotbollsrörelsen och det har förstärkts ytterligare under den här svåra tiden.

I relationerna med våra myndigheter är det också viktigt att Riksidrottsförbundet medverkar i de lösningar vi lägger fram. Därför har nu SEF, SvFF och RF medverkat i våra kontakter och möten med Folkhälsomyndigheten. Ett första möte hölls i förra veckan.

Vid detta möte presenterade vi från fotbollen vårt förslag till hur vi skulle kunna återstarta herrarnas elitverksamhet i enlighet med de rekommendationer som myndigheten definierat. Detta förslag är beskrivet i ett så kallat ”protokoll” som vi utarbetat tillsammans med flera andra europeiska ligor inom intresseorganisationen European Leagues och anpassat till svenska förhållanden av oss.

Nu arbetar EFD och Ettanfotboll med vårt protokoll för att kunna anpassa det till sina förutsättningar och kommer snart att kunna presentera sina förslag till myndigheterna.

I denna vecka är det planerat att ha ytterligare ett möte mellan svensk fotboll och FHM. Vi hoppas att vi då kan få klartecken att börja vår tävlingsverksamhet i mitten av juni och att vårt protokoll kan tjäna som modell för även andra idrotter i deras strävan att åter komma igång med sin verksamhet.

Utöver det här arbetet med att förbereda oss för öppningen av vår säsong så har naturligtvis tyngdpunkten i vår dagliga jobb varit att hantera de praktiska konsekvenserna av pandemin.

Jag är djupt imponerad av ert arbete i de enskilda föreningarna under den här tiden. Helt oplanerade svårigheter har radats upp på band och ni har tagit hand om dem på ett föredömligt sätt. Alla har insett allvaret och förutom att ta hand om problemen i den enskilda föreningen har ni haft kraft över att göra insatser i er region.

När jag ser tillbaka på den här tiden, måste jag säga att jag tror att vi har gjort i stort sett allting så bra det har varit möjligt med de förutsättningar som gällt och jag är övertygad om att vi kommer att rida ut stormen tillsammans.

Facit kommer vi inte att få förrän pandemin har lämnat oss möjligheten att göra en total analys av både våra och samhällets insatser.

Jag vill ta tillfället i akt att kommentera en del av de frågor vi hanterat i SEF under den senaste tiden och vilka konsekvenser de får. En del av dessa frågor är mer administrativa och en del konkreta åtgärder i verksamheten.

Jag tänkte uppdatera er på en del av det arbete som görs och hur vi praktiskt hanterar konsekvenser av att vi har skjutit fram årsmötet.

Årsmötet
Som tidigare kommunicerats planerar vi i nuläget årsmötet till den 4/9, dagen före SvFFs årsmöte. Vi återkommer med inbjudan och information om detta om ett par månader.

SEF:s styrelse
SEF:s styrelse har haft regelbundna videomöten sedan slutet av mars. Då styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena har ett antal beslut som normalt skulle ha fattats på årsmötet hanterats. Dessa är:

  • Förändring av medlemsmatrikel med val av tre nya medlemmar, samtidigt som tre medlemmar lämnar SEF.
  • Fastställande av bokslut 2019.
  • Fastställande av SEF:s budget 2020. Den fastställda budgeten är reducerad jämfört med det förslag som skickades ut till medlemmarna innan årsmötet. Detta då kontoret fått i uppdrag av styrelsen att se över möjliga besparingar. 

Det kan bli nödvändigt att fatta ytterligare något beslut avseende våra nämnder och kommittéer. De fattade besluten kommer alla att hanteras och fastställas av årsmötet i september.

Klubbchefsmöten
SEF:s kontor håller regelbundna videomöten med alla klubbchefer. Digitala kanaler har ställts i ordning, där informationsutbyte sker löpande och vid behov skickas även informationsmail till klubbarna.

Dessa möten har varit helt avgörande för våra möjligheter att parera de frågor som viruset tvingat oss att improvisera kring. Tack för den insatsen så här långt och vi är inte färdiga än.

SEF-kontoret
Den absoluta majoriteten av SEF:s personal arbetar hemifrån. Verksamheten pågår och planeras utifrån dagliga videomöten. Ett antal av medarbetarna har under den här tiden helt fokuserat på att hantera konsekvenser av Corona. Stort arbete görs med de sportsliga delarna och kalenderplanering. Dessutom förs löpande dialoger med ligans partners, som generellt visat god förståelse för den situation vi befinner oss i. En hel del kraft läggs samtidigt på att göra aktiviteter tillsammans med framför allt våra nya stora partners, i väntan på säsongsstart.

SEF:s personal är inte permitterad. Istället har man under tre månader gjort en frivillig lönesänkning. Bedömningen är att denna åtgärd bidragit med minst lika mycket som en permittering hade gjort. 

Krisgrupp och riktlinjegrupp
Tillsammans med SvFF har vi satt samman en krisgrupp som sammanträder vid behov. Från SEF:s sida deltar Ola Rydén, Svante Samuelsson och Robert Johansson. 

Vid sidan av krisgruppen finns på SvFF också en riktlinjegrupp som fattar beslut om hur svensk fotboll bör bete sig under Coronapandemin. Riktlinjerna publiceras löpande på SvFF:s hemsida.

Ligastart och protokoll
Som ni vet vill vi starta Allsvenskan och Superettan den 14 juni. Ett arbete med spelkalendern pågår utifrån det scenariot. 

Protokollet är nu under utvärdering hos FHM och vi hopas på besked i denna vecka.

Kompensationsstöd till svensk idrott
RF har fått regeringens uppdrag att fördela 500 miljoner kronor till den svenska idrotten, som kompensation för kostnader eller intäktsbortfall, till följd av Corona. Stödet administreras i huvudsak av RF och det ska sökas mellan den 1 och 15 maj. Mer information finns på SvFF:s hemsida. 

Internationellt samarbete
Jag har tidigare nämnt det internationella samarbetet. Det påverkar stora delar i vår egen verksamhet och samordningen av den internationella kalendern är kanske det som påverkar oss mest. 

Alla beslut är ännu inte fattade inom detta område och inte förrän i slutet av maj får vi en bättre bild över hur det kommer att se ut i praktiken. Vi får alltså vara beredda på att fortsätta att improvisera och göra så gott vi kan.

Ett positivt resultat av virusets inverkan, som vi redan kan se, är att alla nu inser att vi bara kan lösa de problem vi står inför om vi samarbetar. I olika arbetsgrupper jobbar nu UEFA, klubbarnas organisation ECA, spelarföreningen FiFPro och European Leagues tillsammans för att lösa de problem vi står inför. Även om vi försöker finna gemensamma lösningar är det inte lätt i en världsdel där varje land tar sina egna beslut.

Till sist vill jag tacka er alla för det goda arbete ni gör i denna svåra tid. Jag vet att många av er jobbar hårt för att hantera er situation samtidigt som många fina och viktiga samhällsinsatser görs, för att hjälpa andra som har det svårt. Det är glädjande att se att den svensk elitfotbollen även nu tar sin roll som en positiv kraft i samhället på allvar.

Det vi alltid har gjort blir ännu tydligare nu.

Varma hälsningar,
Lars-Christer Olsson”